Chockbeskedet: 37 miljoner saknas i kommunkassan

Ronneby Artikeln publicerades
Kommunalrådet Roger Fredriksson (M): ”Jag fick själv veta på tisdagskvällen, när ekonomichefen skickade ut ett mejl”.
Foto:Mattias Mattisson
Kommunalrådet Roger Fredriksson (M): ”Jag fick själv veta på tisdagskvällen, när ekonomichefen skickade ut ett mejl”.

De politiska blocken har lagt fram sina budgetförslag för 2018.

Men nu riskerar hela den kommunala budgetprocessen att rivas upp.

Ett räknefel gör att det saknas 37 miljoner kronor i kommunkassan.

– Jag fick själv veta på tisdagskvällen, när ekonomichefen skickade ut ett mejl, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M).

Han har nu blixtinkallat samtliga partiers gruppledare till ett krismöte under torsdagen.

– Vi måste få en klar bild av vad som hänt och diskutera åtgärder, säger han.

– Just nu är ändå min bild att vi kommer att reda ut detta, mycket tack vare att vi i vårt budgetarbete (alliansens) alltid har tagit höjd och redovisat överskott, säger kommunalrådet.

Oppositionsrådets Malin Norfall (S) tycker att den uppkomna situationen är "märklig".

– Att man inte har upptäckt detta beror sannolikt på att allianspartierna inte i tid har kunnat komma överens om sina prioriteringar. Det känns väldigt konstigt att detta upptäcks först nu, jag kan tycka att 37 miljoner bör märkas tidigare i processen.

– Detta höjer knappast förtroendet för Ronneby kommun, säger hon.

Enligt Roger Fredriksson bottnar det hela i ett "tekniskt fel".

– Ekonomiavdelningen har glömt att föra in de ekonomiska effekterna av lönerevisionen för 2017, alltså de löneökningar som är MBL-förhandlade och klara.

Men hur kan man missa 37 miljoner kronor?

– Där är vi inte ännu, först ska vi reda ut detta ordentligt. Värt att notera är att räknefelet inte bara påverkar budgeten för 2018 utan även de följande åren fram till 2022.

30 november är det tänkt att budgetfullmäktige ska hållas i Ronneby stadshus. De olika blockens budgetförslag ställs mot varandra och ett av dem klubbas igenom.

Samtliga förslag baseras alltså på ett felaktigt ekonomiskt underlag.

Blir det ens något budgetfullmäktige nu?

– Det får vi se. Mötet med gruppledarna under torsdagen blir avgörande för hur vi ska gå vidare.

Roger Fredriksson svarar nekande på frågan om det kan bli aktuellt med en skattehöjning för att åtgärda det plötsligt uppkomna underskottet.

– Det är inte aktuellt. Återigen, jag anser att vi kan reda ut detta på ett bra sätt.

Malin Norfall igen:

– Vi har nu hamnat i ett läge där tuffa prioriteringar är absolut nödvändigt. Det står nog klart för alla.