Dags för sista beslutet i skolfrågan

Ronneby Artikeln publicerades
På torsdagskvällen väntas kommunfullmäktige besluta att Orbit Ones tidigare fabriksbyggnad ska byggas om till en 4-9-skola.
Foto:Jens Svensson
På torsdagskvällen väntas kommunfullmäktige besluta att Orbit Ones tidigare fabriksbyggnad ska byggas om till en 4-9-skola.

I kväll väntas kommunfullmäktige ta det sista tunga beslutet i frågan om Ronnebys framtida skolstruktur.

Efter årsskiftet byggs Orbit Ones gamla fabrik om till ny 4-9-skola, som ska stå klar våren 2019.

Anders Bromée (M) är styrelseordförande i det kommunala fastighetsbolaget Abri, som äger fabriksbyggnaden på Angelskogsvägen i Ronneby.

– Kommuninvånarna gör en bra affär. Som jag ser det kan vi få en helhetslösning för skolan i Ronneby som blir upp till 150 miljoner kronor billigare än vad det var tänkt från början, säger han.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har tidigare ställt sig positiva till förslaget att låta elektroniktillverkaren Orbit Ones före detta lokaler byggas om till skola för cirka 700 elever, i årskurserna 4 till 9.

Torsdagskvällens handläggning i kommunfullmäktige kan därför ses som formalia, även om en del politiker har uttryckt oro för trafiksituationen vid den nya skolan. En trafikutredning ingår därför i beslutsunderlaget.

Abri har för avsikt att skriva ett långt hyresavtal med den kommunala utbildningsförvaltningen för lokalerna.

Hur långt är dock är ännu inte klart.

– Avtalet ska förhandlas fram under hösten, men vi pratar självklart om en längre period, säger Anders Bromée.

Ett minst tio år långt hyresavtal för fabriksbyggnaden är sannolikt vad parterna så småningom kommer att enas om.

Abri kommer framöver att gå till banken och låna 125 miljoner kronor till om- och utbyggnaden av lokalerna på Angelskogsvägen. Den nya 4-9-skolan ska bland annat innehålla lektions- och samlingsutrymmen, en gymnastiksal samt en matsal med kök.

Byggstart väntas ske i början av nästa år och Abri ska lämna över en nyckelfärdig skolbyggnad till kommunen i maj 2019.

– Utbildningsförvaltningen får sedan bekosta nödvändig inredning som skolbänkar och annat som behövs. Vår ambition är att lämna över den nya skolan i god tid inför höstterminsstarten 2019.

Därefter är det dags för Snäckebacksskolan att byggas om och ut. Elever och personal ska flytta därifrån till Orbit Ones ombyggda lokaler i samband med sommarlovet om två år.

Nya Snäck ska stå klar något år senare, enligt den tidsplan som har presenterats. Skolan ska då kunna ta emot upp till 700 elever. Eleverna på Skogsgårdsskolan flyttas över till Snäck och Skogs byggs om till en renodlad förskola med tio-tolv avdelningar.

– Sammantaget blir det en väldigt bra lösning, vi får mycket mera för pengarna, säger Anders Bromée.