"Det som händer i centrum påverkar otryggheten”

Ronneby Artikeln publicerades
Kenneth Michaelsson (C), ordförande i lokala Brå, tycker att det upplevda otryggheten i Ronneby måste tas på största allvar. ”Vi säger att ja, stan är otrygg, men man har själv inte varit där. Vi måste alla bli bättre på att göra något och röra oss mer ute”
Foto: Emma Gunler
Kenneth Michaelsson (C), ordförande i lokala Brå, tycker att det upplevda otryggheten i Ronneby måste tas på största allvar. ”Vi säger att ja, stan är otrygg, men man har själv inte varit där. Vi måste alla bli bättre på att göra något och röra oss mer ute”

Känslan av otrygghet bland kommuninvånarna har sjunkit något sedan 2016, visar polisens trygghetsmätning – men med en brasklapp. Mätningen kom redan i november, samtidigt som det skedde flera gängslagsmål i centrala Ronneby.

– Det var en dålig tidpunkt att presentera resultatet då. Vi kunde inte presentera en mätning som visar att otryggheten sjunker samtidigt som det är mycket bråk i stan, säger Kenneth Michaelsson (C), ordförande i lokala brottsförebyggande rådet, Brå.

– Det är klart resultatet kunde ha sett annorlunda ut om mätningen gjordes en månad senare. Bråken hade påverkat, säger han till Sydöstran.

Trygghetsmätningen bygger på enkäter som skickades ut i november 2017, till 1 485 personer i kommunen. Av dem svarade 958 stycken.

Även om siffrorna visar att Ronnebyborna känner sig mindre otrygga nu, än 2016, känner många kommuninvånare fortfarande en oro för att bli utsatta för brott. Otryggheten ligger fortsatt på en hög nivå. Framför allt i Ronneby tätort och i Kallinge.

– Det här visar ju att större händelser, som exempelvis bråken under 2016, går att knyta till statistiken. Det är en viktigt och vägledande mätning som vi använder i vår inriktning i Brå, säger Michaelsson.

Trots att brottsstatistiken i Ronneby var fortsatt låg, sett till antalet anmälningar under 2017, är över 40 procent av de som bor i Ronneby och Kallinge oroliga för att utsättas för olika brott. Detta till skillnad för invånarna i den norra kommundelen där bara var femte tillfrågad känner oro.

– Det finns en upplevd otrygghet som måste tas på största allvar. Jag tror också att det som hänt i de centrala delarna av Ronneby påverkar känslan av otrygghet även hos dem som bor utanför tätorten, säger Michaelsson.

Samtidigt har antalet våldsbrott ökat i Ronneby de senaste två åren. Under 2015 anmäldes 20 våldsbrott. Med tre månader kvar på 2017 hade 39 våldsbrott anmälts.

– Det måste vi ta till oss och jobba med, det har gått upp och ner de senaste fem åren.

Fakta

Anmälda brott 2017

Misshandel samt grov misshandel utomhus, obekant, över 18 år: 39

Misshandel samt grov misshandel utomhus, obekant, 15-17 år: 10

Bostadsinbrott, Ronneby: 8

Försök till inbrott, Ronneby: 3

Bostadsinbrott, Kallinge: 1

Försök till inbrott, Kallinge: 1

Visa mer...

Mätningen visar också att allt fler upplever problem med störande ungdomsgäng. Det finns även en växande oro för berusade personer utomhus. En annan problembild är att allt fler kvinnor antastas.

– Det handlar framför allt om att fler kvinnor får ta emot nedsättande kommentarer på stan, säger Michaelsson.

Det framgår även att ungefär var fjärde Ronnebybo upplever att polisen inte bryr sig om de lokala problemen.

– Vi måste öka den polisiära närvaron. En del känner sig inte komfortabla med polisens verksamhet. Kommunpolisen ska vara navet och det kräver också att här finns en kommunpolis som inte delar sin till mellan Ronneby och Torsås, säger Michaelsson.

– Sedan måste vi ha poliser som utgår från Ronneby och en ökad polisiär närvaro.

Sydöstran berättade tidigare i veckan att Michaelsson ser positivt på att polisstationens reception öppnar igen men han vill ha mer.

– Jag vet inte om man kan säga att polisstationen är öppen och man bara har receptionen öppen några timmar en dag i veckan.

– Vi har haft en dialog med polisen om en samordning i stadshuset med gemensam reception. Vi har räckt ut en hand men ingen tog emot den, kan man väl säga.

Fakta

Upplevd problembild i Ronneby kommun 2017

Nedskräpning (Kallinge)

Folk som bråkar och slåss utomhus (Ronneby tätort, Kallinge)

Kvinnor som antastas (Ronneby tätort, Kallinge)

Ungdomsgäng som bråkar och slåss (Ronneby tätort, Kallinge)

Bilar som kör för fort

Buskörning med mopeder (Ronneby tätort, Kallinge)

Oro för inbrott i bostaden eller förråd

Oro för att bli överfallen/misshandlad i området (Ronneby tätort)

Otrygg ute ensam sen kväll (Ronneby tätort, Kallinge)

Oro för att åka buss eller tåg (Ronneby tätort, Kallinge)

Visa mer...