Ekholms fotoateljé blir byggnadsminne

Kallinge Artikeln publicerades
Ekholms fotoateljé i Kallinge.
Foto:Adam Svensson
Ekholms fotoateljé i Kallinge.

Ekholms fotoateljé i Kallinge är en unik anläggning med ursprungligt utseende, inredning och inventarier. Nu blir den byggnadsminne.

Länsstyrelsen i Blekinge län skickade på torsdagen ut ett pressmeddelande där man berättar att fotoateljén byggnadsminnesförklaras enligt kulturmiljölagen, vilket innebär att byggnaden ska bevaras för framtiden.

Om byggnaden skriver Länsstyrelsen följande:

"Byggnaden är typisk för hur små fotoateljéer såg ut på mindre orter under 1900-talets första hälft, men få av dessa finns bevarade i sitt ursprungliga skick. Ateljén representerar en hundraårig epok av fotografin och visar inte enbart på Oscar Ekholms tid som fotograf och dennes fotografiska gärning, utan berättar även om de kvinnliga fotografer som varit hans lärare och inspirationskällor."

Sedan tidigare är både Ronneby brunn och Backagården byggnadsminnen. De har nu fått nya beslut. För Ronneby brunn innebär det nya beslutet tydligare skyddsbestämmelser för villornas interiörer.

För Backagården innefattar det nya beslutet hela gårdsmiljön, och även en ekonomibyggnad som tidigare saknade skydd.