En hållbar förskola växer fram på Hulta

RONNEBY Artikeln publicerades
Foto:Mattias Mattisson

På Hulta förskola ska taket leva. Med sedummattor och solceller ska det gröna yttertaket bli ett lyft för både människor, natur och den biologiska mångfalden.

I bostadsområdet Hulta pågår byggnationen av den nya förskolan för fullt. På förskolan, som inspirerats av det miljöprioriterade konceptet Cradle to Cradle (Vagga till Vagga), pågår just nu anläggandet av grönt tak och solceller - som är två av satsningarna på en mer hållbar förskola.

– Man ökar den biologiska mångfalden med djur och växter. Det gröna taket har också en isolerande funktion och kan suga upp och fördröja dagvattnet, säger kommunens byggprojektledare William Lavesson.

När bygghjälmarna väl är på välkomnas Sydöstran upp på taket. Här håller mattor av sedum på att läggas ut intill panelerna med solceller.

Sedum är lättskötta och tåliga växter, innehållandes bland annat fetknopp, som kan behålla regnvatten och därför bättre klara av soliga lägen.

Totalt planeras det för 1 300 kvadratmeter sedumtak och 300 kvadratmeter solceller. Utöver att spara energi är tanken även att det gröna taket ska få förskolan att smälta in bättre i den intilliggande miljön.

– Byggnadens arkitektur har varit viktig. Vi vill att det ska vara "förskolan i skogen" och bevara det gröna, säger byggprojektledare Unni Hallberg.

Nere på marken ska en vändzon anläggas. Men någon asfaltering blir det inte tal om. Istället ska överbliven kullersten från Övre Brunnsvägen fraktas hit. Dessutom satsas det på bland annat ledbelysning och PVC-fria plastgolv.

– Det som gör oss unika är att vi lyckats med helheten, med allt från möbler, leksaker, städ och byggnation. Vi har spänt bågen ytterligare och med förskolan har vi kommit ännu längre i vårt arbete med Cradle to Cradle, menar William Lavesson.

Byggandet av förskolan försenades med flera år på grund av en utdragen överklagandeprocess kring detaljplanen - men i augusti i fjol sattes tillslut grävskopan i marken. Förskolan, med sex avdelningar, ska vara klar vid årsskiftet med planerad invigning i januari 2018.

Projektet kostar Ronneby kommun cirka 40 miljoner kronor.