Ett steg närmare veterinärklinik

Ronneby Artikeln publicerades
Ronnebys gamla läkarstation ska förvandlas till veterinärklinik.
Foto: Jens Svensson
Ronnebys gamla läkarstation ska förvandlas till veterinärklinik.

Marken är inte förorenad i sådan omfattning att det stoppar planerna på en veterinärklinik i Ronnebys gamla läkarstation.

Det meddelar konsultföretaget WSP som nu har sammanställt resultatet av den markundersökning som genomfördes i kvarteret Axel, i förra månaden.

Anledningen till undersökningen är att det tidigare har funnits ett garveri på platsen, vilket kan innebära att gifter finns i jordlagren.

Men nu ger alltså WSP klartecken till den etablering av en veterinärklinik som planeras i den gamla läkarstationen.

”Utifrån undersökningens resultat bedöms den planerade markanvändningen kunna bedrivas utan oacceptabla risker utan att några åtgärder vidtas”, skriver företaget i sin rapport.

Som Sydöstran berättat är det Ronneby Veterinärklinik som har köpt byggnaden och planerar att flytta sin verksamhet dit. Flytten kan ske under 2018.