Företagsflytt kan ge 15 nya jobb

Ronneby Artikeln publicerades
Torbjörn Lind, Örjan Nilsson, Göte Karlsson och Roger Fredriksson satte spaden i jorden där Elcoms nya lokaler ska stå klara framåt sommaren.
Foto:Jens Svensson
Torbjörn Lind, Örjan Nilsson, Göte Karlsson och Roger Fredriksson satte spaden i jorden där Elcoms nya lokaler ska stå klara framåt sommaren.

Spaden har satts i jorden.

Till sommaren räknar Elcom med att flytta in i sina nya lokaler i Viggenområdet.

Nu väntar expansion som kan ge 15 nya arbetstillfällen.

– Vi är fem personer på Mapa i dag och tio anställda på Elcom. Går allt som vi har tänkt fördubblar vi det antalet i ett femårsperspektiv, säger Elcoms vd Örjan Nilsson.

I våras köpte Elcom kyl- och värmepumpsföretaget Mapa i Kallinge och omlokaliserade delar av sin verksamhet från Karlshamn till Kockumsområdet.

Lokalerna i Kallinge har visat sig vara svåra att anpassa.

– I somras väcktes därför frågan om att bygga nya lokaler. Vi kontaktade Ronneby kommun så sent som i juli, så det har gått fort, säger Göte Karlsson, marknadskoordinator på Elcom.

Under våren eller sommaren 2018 räknar företaget med att flytta in i de nya lokalerna, som byggs på den tomt som Elcom nu köper av Ronneby kommun. Markområdet uppgår till cirka 5 000 kvadratmeter. Där ska, förutom el- och värmeverksamheten, också utveckling och produktion av solceller ske.

– Vi får en bra exponering här, byggnaden kommer att utformas så att vi kan visa upp våra solceller ordentligt, säger Göte Karlsson.

Kommunens näringslivschef Torbjörn Lind tror att Elcoms etablering passar bra in i Viggenområdet.

– Hem1 (husbyggare) och Stejo (designföretag) ska ju etablera verksamhet intill Elcom. Vi skapar ett tema kring "Bo, bygga och leva" på samma plats, säger han.