Förskolan Junibacken kan få fyra nya avdelningar

Ronneby Artikeln publicerades

Förskolan Junibacken i Kallinge kan få åtta avdelningar. Efter en tillbyggnad med fyra avdelningar skulle förskolan kunna ta emot 120-130 barn fördelat på åtta avdelningar.

Ärendet hamnar nästa vecka på Utbildningsnämndens bord.
– Om politikerna säger ja till förslaget att bygga ut Junibackens förskola från nuvarande fyra till åtta avdelningar innebär det flera fördelar för förskoleverksamheten i Kallinge, säger Tommy Ahlquist.
Han understryker emellertid att en tillbyggnad av förskolan hittills bara befinner sig på förslagsnivå, men att förvaltningen eftersträvar ett inriktningsbeslut om en tillbyggnad av förskolan.
– Men även om vi får ett inriktningsbeslut så ligger en tillbyggnad av Junibacken säkerligen ett par tre år framåt i tiden, fortsätter Ahlquist.

Han tror att kostnaderna för att bygga till Junibacken med fyra avdelningar hamnar någonstans i häradet 18 till 20 miljoner kronor.
Det är en stor investering med tanke på att de närmaste åren kräver stora satsningar på förskoleverksamheten i kommunen.
Nya förskolan i Hulta med sex avdelningar beräknas kosta mellan 25 och 30 miljoner kronor. Renovering och ombyggnad av förskolan i Backsippan i Listerby mellan tio och elva miljoner kronor, samtidigt som Savannens förskola i Bräkne-Hoby måste renoveras. Dock till en betydligt mindre kostnader.

I de flesta fallen är det fukt och mögelskador som tvingar fram kostsamma renoveringar.
I Kallinge - liksom i centrala Ronneby ett stort tryck på förskoleverksamheten. Under 2000-talet har två förskolor med vardera fyra avdelningar byggts på den östra av Ronnebyån - Junibacken i Kalleberga samt Mumindalen på Almvägen. Men behovet av fler platser år stort.

Och det här inte första gången en väsentlig utbyggnad av förskoleverksamheten i Kallinge är på tapeten. Redan år 2008 diskuterades möjligheterna att bygga en storförskola i Kallinge. Då fanns det funderingar kring ”Åkessons backe”, intill sporthallen som en möjlig plats för en ny förskola.

Med en ny förskola i Kallinge kan en-avdelningen Myran och förskolan Solvändan, med två avdelningar, läggas ner. Personalen behåller sina jobb eftersom den flyttas över till Junibacken.
– En tillbyggnad av Junibacken skulle innebära en större flexibilitet och en koncentration av resurser inom förskolan i Kallinge - plus att vi naturligtvis kan erbjuda fler platser.

I Kallinge kan man avisa plats inom förskolan inom fyra månader, men ibland är det platser hos dagbarnvårdare och inom några år går den handfull dagbarnvårdare som finns att tillgå i pension.