Från Eringsboda och ”ut i världen”

Eringsboda Artikeln publicerades
Från stationen i Holmsjö kan resenärerna från Eringsboda nu ta tåget till både Karlskrona och Emmaboda.
Foto: Mattias Mattisson
Från stationen i Holmsjö kan resenärerna från Eringsboda nu ta tåget till både Karlskrona och Emmaboda.

Eringsboda har fått en ny busslinje som kopplar ihop orten med tågtrafiken i Holmsjö.

– Vi i samhällsföreningen har kämpat för det här, säger Eva-Britt Brunsmo (C).

Busslinje 173, som tidigare trafikerade sträckan Eringsboda–Alnaryd, kör nu istället till Holmsjö en dryg mil österut. Det innebär att resenärer från Eringsboda nu kan byta till tåg i Holmsjö, där Krösatågen gör ett stopp, för vidare resa mot Karlskrona i söder eller norrut mot Vissefjärda och Emmaboda.

– Det har nog inte varit någon buss mellan Eringsboda och Holmsjö sedan någon gång på 70-talet, så det känns fantastiskt att bussen nu är igång, säger Eva-Britt Brunsmo som är engagerad i Eringsboda samhällsförening.

– Holmsjö är ett naturligt val för folk ”att ta sig ut i världen”, både norrut och söderut.

Den totala restiden minskar med tio minuter mellan Eringsboda och Karlskrona med den nya busslinjen. Dessutom tar den vid behov upp passagerare i Fundersmåla och Alvarsmåla.

Centerpartisterna Mats Paulsson och Eva-Britt Brunsmo samt Claes Wiberg, ordförande i Eringsboda samhällsförening, har kämpat länge för en busslinje mellan Eringsboda och Holmsjö. Och nu rullar äntligen bussen.
Foto: Magnus Gustafsson
Centerpartisterna Mats Paulsson och Eva-Britt Brunsmo samt Claes Wiberg, ordförande i Eringsboda samhällsförening, har kämpat länge för en busslinje mellan Eringsboda och Holmsjö. Och nu rullar äntligen bussen.

Bussen går två gånger per dag, morgon och kväll, och kommer inledningsvis endast gå i trafik under skoldagar. På sikt hoppas dock samhällsföreningen på utvidgad turtäthet och önskar även få trafik under lördagar och söndagar.

Både samhällsföreningen och centerpartiet i Eringsboda för diskussioner med Blekingetrafiken om förbättrade kommunikationer.

– Blekingetrafiken har tagit med oss i ett projekt där boende i Eringsboda ska få fylla i vilka restider man önskar. Nu hoppas vi också på helgtrafik och någon kväll i framtiden, säger Eva-Britt Brunsmo.

Att det går fler bussar till och från Eringsboda är en viktig förutsättning för boende på orten, enligt Brunsmo.

– En del barnfamiljer har flyttat hit och om det finns kollektivtrafik som den här blir det lättare att få folk att bosätta sig på landsbygden.