Frankfurt eller Amsterdam – om näringslivet får välja

Kallinge ,
Foto:

Näringslivet i Blekinge vill kunna flyga till Amsterdam eller Frankfurt.

Det visar den förstudie som genomförts för att utreda möjligheterna till en direktlinje från Ronneby Airport.

Artikeln publicerades 2 maj 2017.

Förstudien har genomförts av länets kommuner, Region Blekinge, länsstyrelsen samt representanter från näringslivet. Syftet har varit att undersöka intresset för en flyglinje mellan Ronneby Airport och en större flygplats i Europa.

Undersökningen visar att det främst är två större europeiska flygplatser som företag och invånare vill kunna flyga till - nederländska Amsterdam och tyska Frankfurt.

Enligt förstudien bör Blekinge söka samarbete med andra delar av landet så att flyglinjen kan hämta passagerare från fler orter än en.

Man hävdar också att flyg till en större internationell flygplats kan generera nya arbetstillfällen och intäkter lokalt.

Två dagliga avgångar från Ronneby Airport föreslås. Samtidigt väcks förslaget att Blekinges politiker bör inleda samtal med Kalmar, Kronoberg och Halland om flyglinjen och att lämpliga flygbolag ska bjudas in till en anbudsprocess.