Giftigt vatten i Kallinge

Ronneby Artikeln publicerades

Klockan 15 i dag hölls en hastigt påkallad presskonferens i Ronneby kommunhus med anledning av att det hittas höga halter av den förbjudna kemikalien PFAS i vattenprover i en brunn intill F17 i Kallinge.

Nu har vattenverket i Kallinge stängts ner och Kallingeborna får numera sitt vatten ifrån vattenverket i Ronneby, Kärragården.

Samtidigt kommer det lugnande besked från Livsmedelsverket.

– Kallingeborna behöver inte oroa sig för att de ska bli sjuka av det här, säger Anders Glynn, toxikolog på Livsmedelsverket till BLT.

Han förklarar vidare för BLT att högfluorerade ämnen inte är akut giftiga på det sättet. Och han tycker att det är jättebra att kommunen upptäckt det här och ser gärna att fler dricksvattenproducenter gör som Ronneby och tar prover för att se om ämnet finns i vattnet.

Det handlar alltså om den hälsofarliga kemikalien PFAS (Poly- och Perfluorinerade alkylsubstanser) som nu flera tusen människor i Kallinge kan ha fått i sig genom dricksvattnet. PFOS tillverkas inte längre i Europa eller USA men är ett jordens mest spridda ämnen och har förekommit i en rad olika produkter; impregneringsmedel för läder och textilier, hydrauliska system och i brandskyddsprodukter, som det brandsläckskum som använts på flygflottiljen F17.

– Det rör sig om alldeles för mycket höga halter, säger Hans Nilsson vd på Miljöteknik till BLT.

Kemikalierna upptäcktes när länsstyrelsen tog stickprover, men man vet inte exakt hur länge det funnits i grundvattnet.

– Vi vet inte hur länge det funnits, men brandskummet slutade användas 2003–2004, säger Hans Nilsson.

Det är så pass nytt i Sverige att kontrollera ämnet, att det inte finns några gränsvärden att gå efter. Men det finns ett gränsvärde inom EU.

– Ja, vi ligger över det, säger Hans Nilsson till BLT.

Cirka 5 000 abonnenter i Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, Djupadal, Sörby och delar av Hulta Norra är berörda, skriver Ronneby kommun i ett pressmeddelande. Beslutet att av säkerhetsskäl stänga vattenverket togs klockan 9 i morse sedan provresultat från det utgående vattnet har visat på höga halter av PFAS.

”PFAS är ett organiskt ämne som normalt inte förekommer i naturen. Det finns till exempel i brandskum och impregneringsmedel. Varifrån det kommer i detta fall går inte att säga med säkerhet”, skriver man vidare.

Vattenproverna som är tagna är nu inskickade till Livsmedelsverket för en riskbedömning. Anledning till att dessa ämnen upphittades nu är en aktuell rapport från Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen som publicerades i förra veckan.

PFAS har vid djurförsök påverkat leverfunktionen och reproduktionen på försöksdjuren.

Vid frågor från allmänheten går det bra att ringa till kommunens växelnummer 0457-61 80 00 även utanför kontorstid i dag.