Kommunen misstänks för brott vid upphandling

Ronneby Artikeln publicerades
”Vi misstänker om att brott kan ha begåtts” säger revisorernas ordförande Jan-Anders Palmqvist.
Foto: Andreas Blomlöf
”Vi misstänker om att brott kan ha begåtts” säger revisorernas ordförande Jan-Anders Palmqvist.

Sedan 2015 har Ronneby kommun köpt tjänster för över tre miljoner av en konsultfirma. Ingen upphandling har gjorts, det finns inga avtal och fakturorna är ospecificerade. Nu meddelar revisorerna att de misstänker att ett brott kan ha begåtts.

Det var i samband med granskningen av kommunens upphandlingsprocess som det framkom att Utbildningsnämnden direktupphandlat tjänster från ett konsultföretag till ett värde av 1 282 000 kronor under 2017. Det överskrider lagstiftningens gräns på mer än dubbla summan.

Uppföljande granskning visade att köpen pågått sedan 2015 och att det totala summan för tjänsterna hamnade på strax över 3,7 miljoner kronor.

Det var i mars 2015 som ledningen på Knut Hahn gymnasieskola tog kontakt med ett konsultföretag för att utveckla och modernisera handelsprogrammet eftersom det inte höll den kvalitet som det borde.

Samarbetet startade genast och första fakturan från konsultföretaget kom i april. Ingen upphandling gjordes och några skriftliga avtal finns heller inte upprättade enligt revisorernas granskning.

Konsultföretaget har skickat fakturor månadsvis och dessa har dessutom visat sig bristfälliga angående information om vilka uppdrag och tjänster som företaget egentligen har utfört. Det har även kommit fakturor under sommarmånaderna.

–Vi har kännedom om utbildningsverksamheten och vet att den inte pågår under alla sommarmånader. Det finns inga skriftliga avtal och ospecificerade fakturor om vad som levererats. Det gör att det finns misstanke om att ett brott har begåtts och därför har vi lämnat en anmälan om det till utbildningsnämnden, säger revisionens ordförande Jan-Anders Palmqvist.

 

Vid lunchtid på fredagen lämnade revisorerna in sin anmälan om misstanke om brott till utbildningsnämnden.

Tobias Ekblad, chef för kommunens utbildningsförvaltning säger att det är ett projekt som startat före hans tid och som sedan har växt.

–Det är tydligt att vi har tjänstepersoner som har brustit i rutiner. Vi måste diskutera det och från mitt sätt att se så måste man ha den kunskapen att veta om det går över gränsen, säger Ekblad.

”Vi har brustit i rutinerna och hur vi följer upphandlings regler. Jag önskar att det funnits på plats men bevisligen har det inte det.” Tobias Ekblad förvaltningschef Utbildningsförvaltningen Ronneby Kommun.
Foto: Maths Olsson
”Vi har brustit i rutinerna och hur vi följer upphandlings regler. Jag önskar att det funnits på plats men bevisligen har det inte det.” Tobias Ekblad förvaltningschef Utbildningsförvaltningen Ronneby Kommun.

Ekblad säger att han under våren fick kunskap om att tjänsten som användes inte var upphandlad. Han ska då ha stoppat samarbetet med konsult företaget och begärt att uppdraget skulle upphandlas enligt de rutiner och regler som finns.

–Tjänsten har upphört. Informationen angående vidden av kostnaderna fick jag först genom revisionen. Bevisligen har vi brustit i rutiner och hur vi följer upphandlings reglerna. Vi får själva utreda detta.

Lennarth Förberg ordförande i kommunens utbildningsnämnd berättar att han ännu inte sett rapporten utan bara fått en muntlig redovisning.

”Tjänstemännen har medgivit att de har gjort fel. Så det finns egentligen ingen anledning att ifrågasätta bedömningen.” Lennarth Förberg, ordförande Utbildningsnämnden.
Foto: Gunnel Persson
”Tjänstemännen har medgivit att de har gjort fel. Så det finns egentligen ingen anledning att ifrågasätta bedömningen.” Lennarth Förberg, ordförande Utbildningsnämnden.

Förberg medger att Utbildningsnämnden begärt en modernisering av handelsprogrammet, men att han inte var medveten om att tjänsterna köpts från en konsult.

–Tjänsterna har avbrutits så det är inte ett pågående brott, men det är allvarligt om det handlats upp dyra tjänster utan anbud eller avtal.

Utbildningsnämnden har kallat till ett extra insatt sammanträder på tisdag kväll. Mötet kommer att vara stängt för allmänheten.

Lennarth Förberg berättar att han troligtvis redan under helgen kommer att ta beslut angående om en polisanmälan ska upprättas.

– Jag ska diskutera med kommunens jurist angående vad vi ska göra, men det finns ingen anledning att dra på det.

– Det är upp till de rättsliga myndigheterna att undersöka om det har begåtts något brott. Vi kommer parallellt att inreda en internutredning för att reda ut vad som har hänt.