Konsultaffär granskas av Konkurrensverket

Ronneby Artikeln publicerades
Foto: Claus Gertsen

Konkurrensverket tittar nu närmare på konsulthärvan inom den kommunala utbildningsförvaltningen.

Tillsynsmyndigheten vill veta hur konsulttjänster för över 3,7 miljoner kronor kunde köpas in utan upphandling.

I en skrivelse till den kommunala utbildningsnämnden listar myndigheten en rad frågor som rör avslöjandet, som kom i augusti efter en revision.

Konkurrensverket vill veta vilket behov som identifierades när konsulten anlitades 2015. Man vill också ta del av dokumentation, exempelvis politiska protokoll.

Myndigheten begär att Ronneby kommun svarar senast den 4 oktober. När man är klar med sin utredning kan man lägga fram förslag på förbättringsåtgärder i den kommunala organisationen.