Ny kommunal stornämnd bildas

Ronneby Artikeln publicerades
Roger Fredriksson (M), Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C) och Nils Ingmar Thorell (L) har nu kommit överens om en ny politisk organisation i Ronneby kommun.
Foto: Jens Svensson
Roger Fredriksson (M), Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C) och Nils Ingmar Thorell (L) har nu kommit överens om en ny politisk organisation i Ronneby kommun.

En ny stornämnd – för teknik, fritid och kultur – bildas i Ronneby kommun.

Samtidigt väcks det avsomnade kommunala moderbolaget Helsobrunnens styrelse till liv.

Politikerna vill ha större insyn i de kommunala bolagen, bland annat efter turerna inom Miljöteknik.

Det är de största nyheterna i den nya politiska organisation som allianspartierna nu har presenterat. Sydöstran berättade redan under måndagen att fritid- och kulturnämnden ska skrotas.

I stället bildas en ny kommunal stornämnd, som ska hantera frågor som rör teknik (bland annat fastighetsförvaltning, vaktmästeri och utveckling), fritid- och idrott samt kulturlivet.

– Det finns en logik i att de verksamheterna förs samman i en nämnd. Fritid- och kulturnämnden och dess föreningar hyr ju in sig i fastigheter som förvaltas av tekniska förvaltningen, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M).

Under de senaste två åren har det återkommande rapporterats om problem inom det kommunala bolaget Miljöteknik. Bland annat har det framkommit att bolaget inte följt den av kommunfullmäktige fastställda va-taxan.

Formellt ägs Miljöteknik och de andra kommunala bolagen av ett moderbolag, kommunägda Ronneby Helsobrunn. Moderbolaget har dock i princip legat i dvala under ett antal år och dess styrelse har i stort sett endast fått årsredovisningar rapporterade till sig.

Men nu ska politikerna få större insyn i bolagen.

– Helsobrunnens styrelse har varit ganska passiv, men det ska vi ändra på nu. Styrelsen ska besättas med förtroendevalda, säger Fredriksson.

– Vi kommer uppmana partierna att aktivt föreslå personer som har erfarenhet från näringslivet, säger Nils Ingmar Thorell (L).

I nästa vecka föreslås han fortsätta som ordförande i kommunfullmäktige.

– Jag lägger krutet på arbetet i regionen, där vi allianspartier nu har tagit över makten. Fullmäktigeuppdraget blir mitt enda i Ronnebypolitiken kommande mandatperiod.

Vad säger oppositionen om den nya organisationen?

– Vi har löpande informerat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och ingen har, som jag har uppfattat det, opponerat sig, säger Roger Fredriksson.

– Oppositionspartierna kommer tidigare in i beredningsskedet nu när vi inrättar beredningsutskott i nämnderna. Nu kan ingen säga att man inte fått information om de olika ärendena i tid.

Dessutom inrättas ett särskilt kulturutskott som bland annat ska hantera frågan om ett nytt stadshistoriskt museum i Ronneby, där fynden från Gribshunden och Vång ska visas upp.

Allianspartiernas medlemmar ska nu lägga fram förslag på vilka som ska sitta på uppdragen i nämnder och utskott. Fördelningen mellan partierna är dock redan klar.

Anna Carlbrant, som härom veckan hoppade av Ronnebypartiet efter en konflikt och nu är politisk vilde, har meddelat att hon stöttar alliansen på sitt fullmäktigemandat. Hon blir nu förste vice ordförande i socialnämnden.

Fakta

Ordförandeuppdrag i nämnder och bolag

Så här fördelas uppdragen mellan allianspartierna

Utbildningsnämnden: Moderaterna tar ordförandeposten, Centerpartiet får posten förste vice ordförande.

Äldrenämnden: M ordf, C förste vice ordf.

Socialnämnden: M ordf, den politiska vilden Anna Carlbrant blir förste vice ordf.

Miljö- och byggnadsnämnd: C ordf, M förste vice ordf.

Nämnden för teknik, fritid och kultur: M ordf, KD förste vice ordf. (Det uppdraget får alltså Willy Persson).

Ronnebyhus: L ordf, C förste vice ordf.

Abri: M ordf, L förste vice ordf.

Miljöteknik: C ordf, M förste vice ordf.

Helsbobrunnen: M ordf, C förste vice ordf.

Kommunfullmäktige: L ordf (Nils Ingmar Thorell), M förste vice ordf.

S kommer sannolikt att ta de flesta av uppdragen som andre vice ordförande.

Visa mer...

Roger Fredriksson fortsätter att vara kommunens enda heltidsarvoderade politiker på kommunalrådsposten.

Kennet Michaelsson (C) är halvtidsarvoderad i rollen som vice kommunalråd.

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, som blir åtta till antalet, får vardera 40 procents arvodering.

Andra vice ordförande i arbetsutskottet, tillika oppositionsråd, blir socialdemokraten Magnus Pettersson, som kommer att jobba politiskt med arvodering på halvtid.