Nu skyltar Ronneby digitalt

Ronneby Artikeln publicerades
Kommunens nya digitala informationsskyltar står längs väg 27 och E22. Från en dator går det lätt att ändra budskapet på skärmen.
Foto: Joel Petersson
Kommunens nya digitala informationsskyltar står längs väg 27 och E22. Från en dator går det lätt att ändra budskapet på skärmen.

Nu är Ronnebys nya, digitala informationsskyltar på plats. Tanken är att det ska bli både enklare och billigare att uppdatera informationen i framtiden.

Sedan 1992 har det funnits skyltar vid E22 som hälsar förbipasserande välkomna till Ronneby kommun. 2003 påbörjades diskussioner om att förändra skyltarna och i förlängningen digitalisera dem. Det har nu blivit verklighet.

Sedan förra veckan står nu tre digitala informationsskyltar uppsatta runt om Ronnebys tätort. En står vid E22 öster om Förkärlas rastplats i västergående riktning, en annan vid E22 väster om Bräkne-Hoby i östergående riktning och en tredje vid väg 27 norr om handelsområdet Viggen i södergående riktning.

– Det känns mycket positivt att de nya digitala skyltarna är på plats. Vi får nu en enklare och billigare hantering, och därmed kan kommunen lyfta fram fler evenemang och mer samhällsinformation än tidigare, säger Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef på Ronneby kommun.

Tidigare har endast remsor med information kunnat bytas ut på kommunens stora, analoga välkomstskyltar. Det har varit både besvärligt och kostsamt.

– De nya skyltarna hanteras via ett digitalt system som gör det möjligt att byta budskap från en dator. Därmed minskar både egen arbetstid och externa kostnader avsevärt, säger Anna-Karin Sonesson.

LÄS MER: Så tycker Ronnebyborna om de nya skyltarna

Ronneby kommunen hyr de tre skyltarna till en årlig kostnad av knappt 600 000 kronor. I nuläget finns inga planer på att införskaffa fler digitala skyltar.

Tanken med skyltarna är att informera kommuninvånare och förbipasserande om större händelser och evenemang som Ronneby kommun arrangerar eller är medfinansiär i. Syftet är också att stärka kommunens varumärke, ”Ronneby – den moderna kurorten”, på ett positivt sätt.

Information om olika evenemang kommer framförallt att hämtas från evenemangskalendern på Ronneby kommuns olika hemsidor.

Innehållet ska i första hand vara samhällsinformation och information om olika arrangemang och aktiviteter, men om behov uppstår ska skyltarna också kunna användas för krisinformation som ett komplement till andra kommunikationskanaler. I sådana fall kommer enbart krisinformation att synas på skyltarna.