Ovanliga namnförslag från Svar-projektet

Ronneby Artikeln publicerades

KALLINGE Funderar du över vad din nyfödda pojke eller flicka ska heta?
Då kan du få namnförslag från Svar-projektet i Kallinge, södra Sveriges centrum för släktforskning.

Och Svar-projektet vänder sig kanske främst till föräldrar som inte räds mer ovanliga namn med en stark klang från ett svunnet Sverige. Gamla förnamn har i och för sig varit en trend i i flera decennier. Hur många flickor har inte döpts till Emma?
Men vill du gå ett steg längre och välja betydligt mer ovanligare namn kan det häfte som i januari börjar delas ut till nyblivna föräldrar som besöker barnavårdscentralerna för första gången.
För vad sägs om namn som Algulander, Bernolf, Esperence och Filemon.
Eller varför inte döpa flickorna till Adolfina, Axelina, Edvardina eller Rudolfine.

Ville ha pojkar
De ovanliga namnen bottnar i att en del föräldrar var helt inställda på att få en gosse, men när de fick en flicka lade man helt enkelt till några bokstäver.
Svar-projektets häfte innehåller namn som barnen i Ronneby och Karlskrona fick under 1800-talets sista år. Genom åren har man i Kallinge skrivit av otaliga födelse- och dopnotiser och lagt märke till alla ovanliga namn.
Att Ronneby och Karlskrona var hamnstäder med invandring från Tyskland, Danmark, Italien och Polen har säkert påverkat föräldrarnas namnval. Böcker började spridas via små novellhäften där dessa fantasieggande namn förekom.
Det är plusjobbaren Elisabeth Johansson som sammanställt namnen i det häfte som inom kort finns tillgängligt på barnavårdscentralerna. Häftet lämnades in för tryckning strax före jul.

Plusjobbare
Det finns flera plusjobbare på Svar-projektet i Kallinge - som mister sina anställningar under 2008. Detta sker i ett läge där intresset för släktforskning kanske aldrig varit större än nu. Under hösten 2007 höll Svar-projektet öppet även söndagar. I vart fall den tredje söndagen i varje månad.
– Efter nedläggningen av Forskarcentrum i Kyrkhult - där fanns mikrokort från hela Sverige – har vi märkt en klar ökning av antalet besökande, säger Anette Näslund, även hon plusjobbare på projektet.
I forskarsalen på Kockumsvägen har sockenkatalogerna uppdaterats med 1930 års utdrag över församlingsböckerna och i arkivet finns nu Blekinges alla mikrofilmade kyrkoarkivalier till och med 1936.
Från november i fjol har också Svar-projektet tagit över visst material från Forskarcentrum i Kyrkhult.
Den som vill kan nu också forska i Kronoberg, Kalmar, Kristianstad, Malmöhus, Malmö stad och Halland. I dessa län finns material till och med 1920.