Polis hittade över kvarts miljon under barnsäng – familj nekas socialbidrag

Ronneby Artikeln publicerades
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Familjen misstänktes bedriva en omfattande narkotikaförsäljning från sin lägenhet i Ronneby.

När polisen slog till hittade man 277 000 kronor i kontanter, gömda under en barnsäng. Socialförvaltningen avslår nu föräldrarnas ansökan om ekonomiskt bistånd.

Hösten 2016 genomförde polisen en husrannsakan i Ronnebyfamiljens bostad. Man fann då narkotika samt en större summa kontanter.

Gömt under en barnsäng fanns 277 000 kronor som polisen tog i beslag. Familjemedlemmarna åtalades senare för narkotikabrott. Under rättegången uppgav de att pengarna inte alls kom från knarkförsäljning, utan från lagliga affärer.

Tingsrätten underkände senare stora delar av åklagarens bevisning. Mamman och pappan i familjen dömdes till villkorlig påföljd respektive dagsböter. Sonen dömdes till skyddstillsyn.

Domstolen beslutade också att familjen skulle få tillbaka de pengar som polisen tagit i beslag.

Domen avkunnades under hösten 2017. I princip samtidigt ansökte modern och fadern om ekonomiskt bistånd – socialbidrag – hos den kommunala socialförvaltningen i Ronneby.

Förvaltningen avslog parets begäran. I beslutet hänvisade man till tingsrättens dom och konstaterade att paret hade tillräckligt med egna pengar till sin försörjning – de kontanter som de fick tillbaka beräknades täcka nödvändiga utgifter i hushållet i över ett år.

Socialförvaltningens beslut överklagades till förvaltningsrätten. Men den instansen gör samma bedömning och avslår överklagandet.