Skogs- och jordbruksföretag hade halv miljon i skulder

Bräkne-Hoby Artikeln publicerades

Med obefintliga tillgångar och över en halv miljon kronor i skulder hade skogs- och jordbruksföretaget i Bräkne-Hoby inget annat val än att begära sig i konkurs.

Någon bokföring och räkenskapsinformation för 2017 fanns inte att gå igenom för konkursförvaltaren, som istället fick luta sig på balans- och resultaträkningen för 2015 och 2016.

Konkursbouppteckningen visar att företaget vid konkursen hade noll kronor i tillgångar och skulder på totalt 572 063 kronor. Den större delen av skulderna utgörs av skatteskulder, bankskulder och inkasso.