Skolans ekonomiska läge förvärras –anställningsstopp diskuteras

Ronneby Artikeln publicerades

Utbildningsnämnden får 2,3 miljoner kronor till att anställa mera personal inom den hårt pressade förskolan.

Samtidigt ser skolans ekonomiska situation ut att förvärras – vilket kan leda till anställningsstopp.

De 2,3 miljonerna, som föreslås tas från kommunfullmäktiges reserver, ska gå till omedelbara resursförstärkningar inom förskolan. Ronneby kommun klarar idag inte det lagstadgade kravet på en förskoleplats inom fyra månader.

– Med de extra pengarna ska vi försöka nå dit, vilket jag tror att vi gör. Vi kan ta hand om de barn som finns i verksamheten. Men långsiktigt står vi inför än större utmaningar, säger utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg (M).

Sydöstran berättade i måndags om kommunalrådet Roger Fredrikssons (M) inställning till det faktum att kommunens två största verksamheter – utbildningsnämnden och socialnämnden – går mot ett ekonomiskt minusresultat på över 20 miljoner kronor.

Om kommunalrådet får bestämma blir det inga beviljade tilläggsanslag från kommunstyrelsen till nämnderna förrän tidigast i höst, i samband med att den ekonomiska redovisningen för årets åtta första månader presenteras.

Lennarth Förberg säger sig respektera den inställningen men anser att det är en ”knepig diskussion”.

– Väntar man till slutet av året med att besluta om tilläggsanslag kan vi få för lite tid till att åstadkomma förändringar. Och då går vi i princip in i nästa år med en felaktig budgetkostym, säger han.

Lennarth Förberg (M), ordförande i utbildningsnämnden.
Foto: Gunnel Persson
Lennarth Förberg (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Under torsdagen ska utbildningsnämndens politiker ta ställning till flera besparingsåtgärder som kan bli aktuella i för-, grund- samt gymnasieskolan.

Som Sydöstran berättat har prognosen varit cirka minus åtta miljoner kronor. Men enligt Lennarth Förberg har situationen förvärrats.

– Prognosen pekar på att vi ligger sämre till än så. På nämndsammanträdet ska vi därför diskutera saker som anställningsstopp. Det kan upplevas som konstigt att vi nu får extra medel till mera personal, samtidigt som vi diskuterar anställningsstopp.

– Men vi kan bara förhålla oss till de signaler som kommer.

Utbildningsnämndens ambition gällande antalet barn på kommunens förskoleavdelningar är tolv per småbarnsavdelning och femton per syskonavdelning. Men målsättningen lär inte uppfyllas i närtid, när trycket på platser är så pass högt.

– Det är orimligt att tro att vi når dit nu. Men vi får försöka hantera situationen så bra det går. Dessutom hör vi till de kommuner som ändå har relativt små barngrupper, jämfört med andra, säger Lennarth Förberg.

För socialnämndens del har budgetläget ljusnat rejält. Befarade 13 miljoner kronor back så sent som härom veckan har minskat till cirka åtta miljoner kronor.

Anledningen: En utbetald ersättning från Migrationsverket – för kostnader som socialnämnden hade under 2016.

– Jag vet inte varför det tar sådan tid, men det är så vi får jobba i vissa klientfall. Det försvårar vårt budgetarbete, men det är så det ser ut, säger nämndordförande Åsa Evaldsson (M).