Skolpolitiker avvaktar med polisanmälan

Ronneby Artikeln publicerades
Foto: Jens Svensson

Politikerna i utbildningsnämnden väljer att avvakta med en polisanmälan efter den hårda kritiken från revisorerna. I stället ska hela processen djupgranskas.

– Vi kom fram till att vi ännu har för lite information. Vi delar revisorernas slutsats – konsulttjänsten har tagits in utan korrekt upphandling.

– Men vi måste veta mera innan vi tar beslut om en polisanmälan. Det säger nämndsordförande Lennarth Förberg (M), efter ett över två timmar långt extra sammanträde på tisdagskvällen.

Tidigare talade en hel del för att en majoritet i nämnden skulle rösta för en polisanmälan redan nu.

Detta sedan de kommunala revisorerna dragit slutsatsen att det finns misstanke av ”förmögenhetsbrottslig karaktär” i ärendet.

– En hel del ledamöter gick nog till mötet med ambitionen att vi skulle vara tuffa direkt från början och polisanmäla. Men efterhand som diskussionen fortgick, och att vi fick information av kommunjuristen, landade i stället vårt beslut i flera åtgärder, säger Förberg.

Ledningen för utbildningsförvaltningen ska nu gå på djupet och analysera händelsekedjan mellan våren 2015 och försommaren 2018.

Under den perioden fakturerades Ronneby kommun på totalt 3,7 miljoner kronor av en extern konsult, som har anlitats för att utveckla handelsprogrammet på gymnasieskolan Knut Hahn, i Ronneby.

– Vi vill veta vad som har levererats, alltså vad skattebetalarna har fått för pengarna. Det framgår inte av revisionsrapporten och jag har inte sett det specificerat någon annanstans.

– Vi vill också ha en förklaring på hur samarbetet  inleddes och varför med just den konsulten, säger Lennarth Förberg.

Dessutom ska en arbetsrättslig utredning genomföras, med syfte att ta reda på om, och i så fall hur, skolområdeschef Ronny Mattsson har gått över gränsen i sin tjänsteutövning.

Det var han som återkommande attesterade fakturorna från konsultföretaget.

– Den arbetsrättsliga delen lägger vi politiker inte oss i, det är helt och hållet en tjänstemannafråga som hanteras av förvaltningschef Tobias Ekblad, säger Lennarth Förberg.

Resultatet av djupgranskningen ska redovisas för utbildningsnämndens politiker den 20 september.

Sammantaget ska utredningen ge politikerna ett så pass bra underlag att man då ska kunna ta ställning till om en polisanmälan ska lämnas in eller ej, enligt utbildningsnämndens beslut.

I en intervju i Sydöstran under måndagen medgav Ronny Mattsson att han skulle ha inlett en upphandling av konsulttjänsten, redan sommaren 2017. Men han anser att han endast haft verksamhetens bästa för ögonen och att han inte har agerat brottsligt.