Spahotellets pool kan vara farlig – risk för kemikalieolyckor

Ronneby Artikeln publicerades

Det finns stora brister i hantering av kemikalier till bland annat poolanläggningen, på hotellet Ronneby Brunn. Nu ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar.

Det var vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket hittade en rad brister. Främst gällde det hanteringen av de starka kemikalierna som används i arbetet vid poolanläggningen. Arbetsmiljöverket anmärker på att det saknas skriftliga instruktioner för hur arbetet ska gå till, och det finns en risk för att personalen kan göra fel och råka ut för allvarliga olyckor. Enligt rapporten ska det finnas instruktioner för bland annat hur man byter kemikaliedunkar, fyller på natriumhyopklorit och svavelsyra, rengör filter och hur man analyserar badvattnet.

Svårt skölja ögonen
Arbetsmiljöverket menar att det finns risk för att få stänk i ögonen när man arbetar med kemikalierna. Arbetet sker i ett maskinrum i källaren och utförs ensam. De anser att det bör finnas tydliga instruktioner och rutiner för hur man meddelar den övriga personalen var man befinner sig, så att man snabbt kan få hjälp om man skulle råka ut för en olycka. När personalen ska fylla på de starka kemikalierna natriumhypoklorit och svavelsyra behövs det finnas snabb tillgång till ögonsköljning, något som det finns brister i hos hotellet.

Spolningen är för högt placerad och måste hållas med ena handen och dessutom krävs det att man vrider på flera kranar för att få fram vatten, vilket Arbetsmiljöverket anser är farligt, om det skulle inträffa en olycka. Natriumhypokloriten måste omedelbart sköljas bort vid kontakt med ögonen, för att undvika skador. Spolningen hade också för högt tryck och vattnet hade för hög temperatur, något som ska åtgärdas. Det ska även kontrolleras och dokumenteras så att allt fungerar, minst en gång per halvår.

Hal trappa
När tunga dunkar med kemikalierna anländer så tas de in via en brant trappa utomhus, som enligt verket är mycket brant samt saknar väderskydd. De anser att det finns en risk för olyckor, framförallt om det blir kallt och halt. De tycker att det finns plats för att bygga en hiss när man ska ta in kemikalierna, för att också undvika belastningsskador hos personalen.