Tuffa mål i nytt miljöprogram

Ronneby Artikeln publicerades
Sofie Samuelsson, Karin Lundberg och Kenneth Michaelsson har presenterat Ronneby kommuns nya miljöprogram.
Foto:Jens Svensson
Sofie Samuelsson, Karin Lundberg och Kenneth Michaelsson har presenterat Ronneby kommuns nya miljöprogram.

Alla bilar i kommunen, inklusive privatägda, ska drivas av fossilfria bränslen senast 2030.

Byggnader och mat ska vara miljövänliga och friskt dricksvatten ska garanteras till kommande generationer.

Det är några av punkterna i Ronneby kommuns nya miljöprogram, som fastställdes av kommunfullmäktige i somras. Nu har huvuddragen i kommunens målsättningar gällande miljö- och klimatarbetet presenterats.

Och man sätter alltså ribban högt.

– Kommunen har ett tydligt strategi- och målarbete i ett antal miljöfrågor som gör att vi ligger långt fram jämfört med många andra kommuner, säger Kenneth Michaelsson (C), ordförande i det kommunala miljö- och energirådet.

Miljöprogrammet sträcker sig över tre år och har fem fokusområden: Klimat, giftfri miljö, hållbar bebyggelseutveckling, biologisk mångfald samt friskt vatten.

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson och miljösamordnare Karin Lundberg har tagit fram miljöprogrammet. En av de mest iögonfallande utfästelserna gäller transporter, såväl de i den kommunala organisationen som i övriga kommunen.

År 2030 ska samtliga fordon i kommunens geografiska område, inklusive privata bilar, vara fossilbränslefria och i stället drivas av el, gas och biobränsle, enligt miljöprogrammet.

En tuff målsättning?

– Jo, men jag är övertygad om att det i allt snabbare takt kommer nya bilmodeller som drivs av annat än bensin och diesel. Ambitionen är hög – men inte omöjlig, säger Sofie Samuelsson.

Andra exempel i fokusområdena är skapa giftfria miljöer och se till att det finns friskt vatten till kommande generationer.

Blir det svårt just här i Ronneby där en stor vattentäkt är kontaminerad av PFAS?

– Jo, det är så klart ett problem. Men i miljöprogrammet ingår att vi ska ta fram platser för nya vattentäkter. Dessutom planeras för flera nya våtmarker som skapar kvävefällor och minskar utsläppen, i arbetet med att skapa giftfria miljöer, säger Karin Lundberg.

Fokus på miljö och klimat har funnits i den kommunala verksamheten sedan några år tillbaka. I den senaste nationella rankingen Aktuell hållbarhet hamnar exempelvis Ronneby topp 15 bland landets kommuner.

– Men vi måste hela tiden arbeta för att förbättra vårt miljöarbete. Därför känns det bra att miljöprogrammet nu är klart, säger Kenneth Michaelsson.