Vattenskyddsområde upphävs efter över 40 år

Kallinge Artikeln publicerades
Snart plockas skyltarna ner som genom åren har informerat om vattenskyddsområdet i Kallinge.
Foto:Jens Svenssson
Snart plockas skyltarna ner som genom åren har informerat om vattenskyddsområdet i Kallinge.

Efter över 40 år upphävs nu vattenskyddsområdet kring flygflottiljen i Kallinge.

Anledningen är PFAS-föroreningen.

Nu kan det i stället bli ett miljöriskområde.

Den 28 april 1975 togs beslutet som innebar att vattenskyddsområdet Kalleberga/Brantfors skapades. Området har fungerat som dricksvattentäkt för Ronneby kommun och har försett cirka 5 000 hushåll, offentliga lokaler och företag i Kallinge, samt delar av norra Ronneby, med vatten.

Strax före jul 2016 tog länsstyrelsen beslutet att vattenskyddsområdet ska upphävas. Beslutet vann laga kraft den 10 januari. Anledningen till att man nu upphäver vattenskyddsområdet är av praktisk karaktär.

– Brunnarna är stängda och man kommer inte längre att ta dricksvatten därifrån. Då finns det ingen anledning att ha ett vattenskyddsområde där, säger Magnus Olofsson, miljöinspektör på Ronneby kommun.

Länsstyrelsen i Blekinge väljer nu en ny inriktning för markområdet norr och öster om Blekinge flygflottilj i Kallinge. Man startar en utredning som kan resultera i att platsen, där man har konstaterat att mark och grundvatten är förorenat av PFAS, i framtiden ska klassas som ett miljöriskområde

– Vårt syfte med detta är att förhindra att föroreningarna sprids till ren mark. Vi arbetar för att skydda människors hälsa och miljön i området och det här blir ytterligare ett steg i det arbetet. Vi har även en projektgrupp som jobbar med Kallinge och PFAS-frågorna, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef på länsstyrelsen.

Ett miljöriskområde innebär att restriktioner kan införas, man kan exempelvis behöva särskilt tillstånd för att gräva eller genomföra andra åtgärder i området.

PFAS-skandalen avslöjades i december 2013, sedan höga halter av det högflourerande ämnet upptäckts efter provtagning av dricksvattnet i vattenverket i Brantafors.

Ronneby kommuns vattenbolag har efter detta fått bygga upp en ny dricksvattentäkt i Karlsnäs, som ska förse Kallingeborna med vatten.

PFAS fanns tidigare i det brandskum som Försvarsmakten använde på flygflottiljen F 17:s brandövningsplats.