”Vi har förståelse för er frustration”

Ronneby Artikeln publicerades
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) säger till Sydöstran att han är nöjd först när polisreceptionen är öppen och fler poliser finns på plats i Ronneby. ”Nu är det upp till bevis”, menar han.
Foto: Mattias Mattisson
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) säger till Sydöstran att han är nöjd först när polisreceptionen är öppen och fler poliser finns på plats i Ronneby. ”Nu är det upp till bevis”, menar han.

Förstärkt polispatrull dygnet runt, en satsning mot cannabisförsäljning på gatorna samt en egen kommunpolis.

Kommunstyrelsen ordförande Roger Fredriksson (M) har fått svar på frågorna om de utlovade polisresurserna och återöppnandet av polisreceptionen.

Efter den senaste tidens oroligheter i Ronneby skickade kommunalråd Roger Fredriksson ett brev till bland annat Polismyndigheten där han krävde besked om åtgärder. Nu, nästan två veckor senare, har han fått svar från regionpolischef Carina Persson och polisområdeschef Patrik Oldin.

De säger sig ha förståelse för frustrationen över den senaste tidens oroligheter och att den strategiska ledningen i Polisregion Syd arbetar med att se över och fördela de resurser som finns i dagsläget.

”Parallellt med detta pågår ett arbete om förändrade polisområdesgränser, där Blekinge län kommer att hållas ihop och bli ett polisområde tillsammans med de nordöstra delarna av Skåne”, skriver Carina Persson och Patrik Oldin.

I somras började tio nya poliser i lokalpolisområdet Karlskrona, varav fyra placerades i Ronneby. Men fler poliser, permanent stationerade i Ronneby, ser det inte ut att bli under den närmaste tiden.

”Vi behöver bli fler poliser, nationellt men även regionalt, det är vi överens med samtliga partier om. Redan nästa år ser vi en viss ökning av antalet medarbetare, som sedan blir mer påtaglig under 2019 och 2010. Tiden fram tills vi blir fler måste vi fördela våra resurser så klokt och rättvist vi kan”.

Enligt Roger Fredriksson ska polisen däremot förstärka med en patrull som arbetar dygnet runt i Ronneby.

– Det är såklart bra, vi har inte haft det på flera år. Jag hoppas att polisen kan få mer tid att störa de brottsliga elementen i Ronneby. Men nöjd är jag först när jag ser att det de lovat är på plats, säger han till Sydöstran.

– På sikt ska det sedan bli fler poliser i Ronneby, men vad det innebär vet jag inte. Vi följer frågan över tid.

Istället fortsätter polisen med sina rutiner där extrapoliser kan sättas in vid akuta behov av förstärkning. En sådan längre insats gjordes exempelvis i början av året - något som bland annat ledde till att polisen fördubblade antalet ingripanden mot narkotika i de mest utsatta områdena i Ronneby.

– Sedan måste vi få bort målvaktsbilarna i Ronneby. Det gör vi effektivast genom att bötfälla dem, menar Fredriksson.

Vad gäller polisreceptionen i Ronneby är ambitionen att den ska öppna igen och i samma omfattning som tidigare. När är dock inte bestämt.

”I nuläget väljer vi att prioritera den yttre polisiära närvaron”, står det i skrivelsen från Polismyndigheten.

– Polisen tycker att det är olyckligt att det har blivit som det blivit. Jag har betonat vikten av att ha en polisreception, så nu är det upp till bevis, säger Fredriksson.

I samband med justeringen av polisområdesgränserna under våren 2018 är planen även att Ronneby ska få en egen kommunpolis. Som det är nu delar Ronneby kommunpolis med Torsås.

Den största satsningen polisen nu gör att att påbörja en gemensam insats specifikt mot cannabis. I Ronneby har brottsligheten generellt sett minskat medan narkotikaproblematiken ökat under senare år.

”Arbetet kommer att ske över hela regionen, regionalt såväl som lokalt, och utifrån de lokala problembilderna rikta in sig mot gatuförsäljning och de kriminella lokala nätverken”, menar Persson och Oldin och avslutar skrivelsen med:

”Vår ambition är att arbeta vidare med såväl lokal som regional resurs, för att säkra tryggheten i Ronneby kommun på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi ser att vi har en gemensam utmaning i detta arbete, men gläds också åt en nära dialog med kommunens tjänstemän i fråga”.