"Vill inte vara medelmåttig om man kallats expert"

Ronneby Artikeln publicerades
Foto:Liselott Lilja

...Fredrik Johansson, förstelärare i datavetenskap och teknik på gymnasieskolan Knut Hahn, som blivit utnämnd till Microsoft Innovative Educator Expert.

1 Vad innebär detta för dig?

– Först och främst är detta ett jättefint erkännande vad gäller att man gör något bra och använder digitala hjälpmedel på ett innovativt sätt.

2 Hur arbetar du med digitala hjälpmedel i undervisningen?

– Jag använder det mycket för att tillgängliggöra material. Det handlar om att ta fram nya sätt att lära sig via digitala hjälpmedel. Istället för att enbart läsa och traggla kan vi till exempel skapa quiz och på så sätt kan man göra det roligare att lära sig vissa bitar som annars kan anses tråkiga. Det handlar helt enkelt om att hitta nya sätt att lära sig.

3 Kan du ge någon exempel på nya sätt att lära som du använder sig av?

– Jag har tillsammans med min lärarkollega Fredrik Ahlzén börjat använda Minecraft i undervisningen. Eleverna har fått programmera i spelet. Just Minecraft används en del i grundskolan men det är fortfarande ganska ovanligt i gymnasiet. Men att använda sig av spel p det här sättet är ett sätt att ta undervisningen dit eleverna är.

4 Kommer utnämningen påverka ditt arbete på skolan?

– Genom att vara med i den här gruppen kan vi få ta del av nya innovativa sätt att jobba. Jag tycker personligen att det är en fin utnämning och den gör att jag vill prestera ännu bättre. Man vill inte vara medelmåttig om man kallats expert.