Släkt & Vänner

Bridgeklubben Karlskrona

Släkt & Vänner Artikeln publicerades

Bridklubben Karlskronas Silvertävling den 27 dec. Medel: 156,0 poäng. Följande par kom över medel: 1) Anders Lund-Lennart Öhberg 208,0 p. 2) Lisbeth Nilsson-Lars Nordin 195,0 p. 3) Berit Samuelsson-Göran Johansson 190,7 p. 4) Gullbritt Trydefeldt-Ulla von Schlaunbusch 187,4 p. 5) Dan Johansson-Nils Törnblom 183,1 p. 6) Göte Nissinen-Hans Sunesson 173,0 p. 7) Anki Enarsson-Berit Johansson 156,0 p.