37 undersköterskor i brev till kommunen: "Vi har fått nog"

Sölvesborg Artikeln publicerades
Foto:Jörgen Klinthage

Protesterna mot nedskärningarna på Slottsgården fortsätter. "Det är skrämmande att vi jobbar i en kommun där chefer och politiker inte tycks veta vad vi har för arbetsuppgifter och inte tycker att vi ska följa de lagar som finns", skriver 37 undersköterskor i ett brev.

Kommunens äldreboenden ska få samma personaltäthet. På Slottsgården innebär det att en halv tjänst per av delning försvinner.

”Det är skrämmande att vi jobbar i en kommun där chefer och politiker inte tycks veta vad vi har för -arbetsuppgifter och inte tycker att vi ska följa de -lagar som finns”, skriver 37 undersköterskor i ett brev som skickats till omsorgsförvaltningen.

Protesterna mot nedskärningarna på Slottsgården tog fart för en månad sedan. Men brevet skrevs efter att kommunen presenterat underlaget för beslutet att jämna ut personaltätheten.

”På Slottsgården bor kommunens mest vårdkrävande brukare och de som är i behov av palliativ vård. Det händer även att dementa blir erbjudna plats här. Vårdtyngden är enorm och personalens tid räcker inte till för att utföra alla de arbetsuppgifter som pålagt oss”, skriver undersköterskorna.

I brevet påpekar undersköterskorna också att -bemanningen enligt Socialstyrelsens riktlinjer inte får vara generell utan ska styras av det vårdbehov som finns på varje avdelning.

Undersköterskorna vänder sig också mot att det extra tillskott på 4,4 miljoner kronor som kommunen förra året fick av staten för att förbättra kvaliteten på äldreomsorgen gått till hemtjänsten istället för att öka personaltätheten på äldreboendena.

”Det dåliga rykte som Sölvesborg har kommer att göra det lika svårt att rekrytera undersköterskor som det är att rekrytera sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi har fått nog.”, skriver undersköterskorna.