90 000 i skadestånd för mobbning

Sölvesborg Artikeln publicerades
Pojken på bilden har inget samband med artikeln.
Foto:Jonas Ekströmer
Pojken på bilden har inget samband med artikeln.

Skolinspektionen kräver 90 000 kronor i skadestånd för en elev som mobbats.

Det är Barn- och elevombudet, som hör till Skolinspektionen, som kräver skadeståndet på 90 000 kronor.

Enligt anmälan har Sölvesborgseleven utsatts för kränkande behandling av andra elever. Det har handlat om nedsättande ord som "idiot" och knuffar. Eleven och vårdnadshavaren har ända sedan 2013 berättat om kränkningarna för rektor och annan skolpersonal, men utan tillräckligt resultat, enligt Barn- och elevombudet.

Enligt skolan har varje händelse retts ut i samtal, enskilt och i grupp och från 2014 satte man till extra resurser för att förebygga kränkande behandling.

Barn- och elevombudet håller inte med, utan är kritisk både till att skolan inte rett ut varje enskild händelse och att någon samlad utredning inte gjorts. "Det är anmärkningsvärt", skriver ombudet.

Barn- och elevombudet kräver ett skadestånd på 90 000 kronor eftersom man menar att skolan inte har följt skollagens bestämmelser. Lagen säger att skolan har skyldighet att "anmäla, utreda och vidta skäliga åtgärder vid uppgifter om kränkande behandling".

Av de 90 000 kronorna är 75 000 ersättning för kränkning och 15 000 ersättning för sveda och värk.

Sölvesborgs kommun har till den 17 mars på såg att svara på kraven.