Badhus kan bli valfråga – splittrar politikerna

Sölvesborg Artikeln publicerades
Badhusfrågan ser ut att bli en av valets stora frågor. En fråga som också splittrar partierna och blockgränserna.
Foto: Lasse Ottosson
Badhusfrågan ser ut att bli en av valets stora frågor. En fråga som också splittrar partierna och blockgränserna.

– Kommunen gjorde i fjol ett rekordöverskott på 30 miljoner. Så jag köper inte Heléne Björklunds argument att kommunen inte har råd.

Det säger SoL-partiets gruppledare Anders Jönsson

I 1 216 dagar har simhallen i Valjeviken varit stängd. Simhallsfrågan är fortfarande inte löst och någon lösning är inte i sikte. Nu ser badhusfrågan ut att bli höstens stora valfråga. Efter turbulensen om badet har många sölvesborgare förväntat sig att frågan ska bli löst.

Vinnare är kommunen, som hitintills sparat mer än tio miljoner kronor. Förlorare är kommuninvånarna.

Sydöstran bad partierna att deklarera över vad de står i frågan. Kommunalrådet Heléne Björklund (S) menar att de ekonomiska förutsättningar för ett badavtal inte finns.

Kommunalrådet Heléne Björklund (S) har svårt att tro att något politiskt parti kan prioritera det i sitt budgetförslag för 2019.
Foto: Gunnel Persson
Kommunalrådet Heléne Björklund (S) har svårt att tro att något politiskt parti kan prioritera det i sitt budgetförslag för 2019.

– I detta årets budget finns inga medel avsatta för simhall. Nästa års ekonomi är just nu osäker så jag har svårt att tro att något politiskt parti kan prioritera det i sitt budgetförslag för 2019, säger hon.

Anders Jönsson (SoL) köper inte argumentet att det skulle vara ekonomiska motiv till att kommunen inte skriver ett avtal. Detta mot bakgrund att kommunen i fjol uppvisade ett rekordöverskott på 30 miljoner kronor.
Foto: Jörgen Klinthage
Anders Jönsson (SoL) köper inte argumentet att det skulle vara ekonomiska motiv till att kommunen inte skriver ett avtal. Detta mot bakgrund att kommunen i fjol uppvisade ett rekordöverskott på 30 miljoner kronor.

Heléne Björklunds uttalande retar SoL-partiets gruppledare Anders Jönsson:

– Det är ett uttalande som retar mig till vansinne. Jag tycker att vi politiker ska ge tjänstemännen i uppdrag att lösa badhusfrågan. Jag tror att det är något som väldigt många sölvesborgare vill se en lösning på, säger han.

Anders Jönsson ifrågasätter att det handlar om ekonomiska motiv.

Lars Lamberg (L) menar att badhustvisten måste lösas så fort som möjligt.
Foto: Gunnel Persson
Lars Lamberg (L) menar att badhustvisten måste lösas så fort som möjligt.

Han får medhåll av Liberalernas gruppledare Lars Lamberg:

– Vi anser att det är en viktig valfråga. Vi undertecknar ett avtal med Valjeviken så att Sölvesborgarna får ett badhus. Särskilt som Bromölla simhall står inför en totalrenovering och kommer att stängas. Jag har inget datum för det, men det ligger i relativ snar framtid, säger han.

Christel Henningsson (KD) har badhusfrågan som en av partiets viktigaste valfrågor.
Foto: Gunnel Persson
Christel Henningsson (KD) har badhusfrågan som en av partiets viktigaste valfrågor.

Också Kristdemokraterna är inne på samma linje:

– Badhusfrågan är jämte skolan och äldrefrågan en viktig fråga i valet, säger hon.

Ulf Svensson (C) vill öppna upp för förhandlingar mellan kommunen och Valjeviken om badhuset.
Foto: Gunnel Persson
Ulf Svensson (C) vill öppna upp för förhandlingar mellan kommunen och Valjeviken om badhuset.

Även Ulf Svensson i Centerpartiet vill öppna upp för förhandlingar:

– Om det finns förutsättningar att få till en ekonomisk uppgörelse som motsvarar det kommunen i dag betalar för att Sölvesborgs kommuninvånare är i Bromölla simhall och om det kan inrymmas i kommande budget så är det okej. Då det måste gå att försvara ekonomiskt måste det till förhandlingar om en simhall, säger han.

Frågan om simhallen splittrar politikerna även över blockgränserna.

Miljöpartiets gruppledare Eva-Lena Ulvsfält är inne på samma linje som Heléne Björklund:

Eva-Lena Ulvsfält (MP) tycker att det avtal som kommunen idag har med Bromölla är bra.
Foto: Jörgen Klinthage
Eva-Lena Ulvsfält (MP) tycker att det avtal som kommunen idag har med Bromölla är bra.

– Vi har ett avtal som fungerar bra för tillfället, så just nu ser vi ingen större anledning att påbörja nya förhandlingar, säger hon.

Moderaternas starke man undviker att svara på frågan hur hans parti ställer sig när det gäller badhuset.
Foto: Gunnel Persson
Moderaternas starke man undviker att svara på frågan hur hans parti ställer sig när det gäller badhuset.

Jeppe Johnsson, gruppledare i Moderaterna, undviker dock att svara på frågan:

– Jag har inget svar. Vi ska ha möte på måndag och då är det möjligt att vi kommer att diskutera frågan. Vi är ännu inte klara med vilka valfrågor som vi ska driva i valet och därför så ber jag att få återkomma.

Kan du inte säga något om hur ni ställer er?

– Nej, det kan jag inte. Jag vill först förankra det i partiet.

Louise Erixon (SD) går på samma linje som Socialdemokraterna och menar att det inte finns ekonomiska förutsättningar för att ingå i ett badavtal.
Foto: Gunnel Persson
Louise Erixon (SD) går på samma linje som Socialdemokraterna och menar att det inte finns ekonomiska förutsättningar för att ingå i ett badavtal.

Sverigedemokraterna är inne på samma linje som Socialdemokraterna och hänvisar till ekonomin.

– Ett badavtal får aldrig gå ut över personaltätheten i omsorgen eller barngruppernas storlekar i förskolan. Socialdemokraternas invandringspolitik gör att resursutrymmet kommer vara extremt begränsat framöver. Att i det läget ingå mångåriga avtal som innebär att vi låser upp många miljoner i skattepengar per år vore inte ansvarsfullt, säger Sverigedemokraternas gruppledare Louise Erixon.

Innebär det att ni stänger dörren till ett badavtal?

– Nej, vi stänger absolut inte dörren för ett badavtal på mer lång sikt, men det förutsätter att vi får inflytande över politiken och får möjlighet att göra nödvändiga prioriteringar först.

Vänsterpartiet har valt att inte svara på frågan.

Fakta

Badhusfrågan

Det var för över tre år sedan som Victoriabadet i Valjeviken stängde för allmänheten. Orsaken var att kommunen och Valjeviken inte kunnat komma överens om ett hyresavtal.

I ett försök att lösa badtvisten anlitade parterna för tre och halvt år sedan en oberoende konsult. Denna kom fram till att 4,8 miljoner kronor var en rimlig summa, vilket var 1,2 miljoner kronor mer än det tidigare avtalet.

I år betalar Sölvesborg cirka 500 000 kronor, inklusive resor till Bromölla kommun, för simundervisning.

Det är bara en begränsad del som kommer till åtnjutande av badet några veckor om året. I övrigt får kommuninvånarna åka till grannkommunerna och bada. Särskilt har pensionärsorganisationerna varit kritiska och lämnat in protestlistor till kommunledningen.

Visa mer...