Hyr in socionomer för miljoner: ”Vi är tvingade”

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Kostnaden för inhyrda socionomer har skjutit i höjden i Sölvesborgs kommun. Summan för 2016 landade på 4,3 miljoner kronor.
Kostnaden för inhyrda socionomer har skjutit i höjden i Sölvesborgs kommun. Summan för 2016 landade på 4,3 miljoner kronor.

4,3 miljoner kronor. Så mycket kostade det att hyra in socionomer i fjol för att klara personalbristen.

Konsekvenserna av personalbristen syns bland i kostnaderna för inhyrd personal som har ökat kraftigt de senaste åren. En socionom som är anställd av Sölvesborgs kommun kostar lite drygt en tredjedel av vad en konsult kostar.

Besvären att rekrytera erfaren och kompetent personal har gjort att svårt att få kontinuitet i avdelningens arbete. Detta har påverkat kostnaderna betydande. I dag finns minst 15 bemanningsföretag, plus ett tiotal regionala. Och fler är på gång.

– Vi har cirka 35 socionomer, som då arbetar med behandlingsarbete eller utredning och myndighetsutövning. Generellt är det dubbelt så dyrt med hyrpersonal, årligen ligger kostnaden för en socialsekreterare på cirka 550 000. Att hyra in personal är dyrt och kvaliteten skulle bli mycket bättre om vi gjorde det själva, men att rekrytera socionomer till kommunen har varit besvärligt, säger chefen för individ och familjeomsorgen Björn Petersson.

Är det rimligt att skattekronor används till bemanningsföretag?

– Om alternativet är att inte utreda anmälningar så anser vi det bättre att ta in hyrsocionomer. Vår ambion är att inte ha några hyrsocionomer alls, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson (S).

Enligt Markus Alexandersson är det i dag endast två hyrsocionomer kvar i kommunen och när familjerätten övergår i en annan organisation i april så försvinner en av hyrsocionomerna.

– Under det senaste året har antalet hyrsocionomer pendlat mellan en och fyra stycken, säger han.

Samtidigt har individ- och familjeomsorgen haft det tungt ekonomiskt. Kostnaderna för externa placeringar översteg budgeten för 2016 och även året innan. Detta gäller framför allt barn- och ungdomsvården.

Det är inte bara volymerna i inflödet som varit betydande utan även ärendenas komplexitet. Avdelningen har uppfattningen att exempelvis barn som både bevittnar och själva blivit utsatta för våld har ökat.

Barnavården har haft en fortsatt ökning av pågående ärenden, både utredningar och instanser. Detta har påverkat behovet av att köpa extern vård. Men anmälningar och ansökningar har minskat något vilket främst beror på att nyanlända ensamkommande barn har avstannat.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har nu begärt av regeringen att kravet på socionomexamen för till exempel familjehemssekreterare tillfälligt avskaffas för att kommunerna lättare ska kunna fylla sina vakanser.