Blåsare vänder hemåt till Hällevik

HÄLLEVIK Artikeln publicerades
Uno Hellgren  är musikaliskt ansvarig för arrangemanget och kommer också att leda och dirigera kvällens konsert.
Foto: Gunnel Persson
Uno Hellgren  är musikaliskt ansvarig för arrangemanget och kommer också att leda och dirigera kvällens konsert.

På onsdag kommer  det att bli en alldeles speciell konsert på Listerkyrkans utmärkta utescen.

Det blir en Hemvändarblåsarkonsert med cirka 80 före detta Listers Blåsmusikanter.

– De kommer att bjuda allmänheten på en konsert som i stort speglar den repertoar som varit typisk för Listers Blås under drygt femtio år, säger Uno Hellgren från Listerkyrkan.

Inbjudan har gått ut till ett mycket stort antal före detta Listers Blåsmusikanter i skiftande åldrar. Många har kunnat hörsamma inbjudan. Till Hällevik kommer musikanter från en stor del av Sverige, exempelvis från Kalmar, Lund, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Ljusdal och Östersund. – Självklart kommer det många också från vår kommun och grannkommunerna. Många har ju spelat i Listers Blås genom åren men har av olika anledningar bosatt runtom i landet. Och bor självklart kvar i vår kommun.

De har det gemensamt att man tidigare spelat i orkestern och medverkat på många konserter och turnéer.

Under hela onsdagen träffas man för övning och gemenskap i Listerkyrkan och på kvällen är  man redo att erbjuda allmänheten denna unika Hemvändarkonsert. Uno Hellgren  är musikaliskt ansvarig för arrangemanget och kommer också att leda och dirigera kvällens konsert.

Listers Blås idag fungerar i projektform, då man samlas till olika konserter som exempelvis denna.