Borgman blir ny brottsförebyggande samordnare

Sölvesborg Artikeln publicerades
Anders Borgman blir ny samordnare för säkerhets- och brottsförebyggande arbete i Sölvesborgs kommun.
Anders Borgman blir ny samordnare för säkerhets- och brottsförebyggande arbete i Sölvesborgs kommun.

Anders Borgman blir ansvarig för den nya tjänsten för säkerhets- och brottsförebyggande arbete i Sölvesborg. Tanken är att kommunen ska intensifiera det brottsförebyggande arbetet.

Kommunen beslutade i januari i år att inrätta en ny organisation för det brottsförebyggande rådet i Sölvesborg. Beslutet innebär en ambitionshöjning med en breddad representation och fler och tätare sammanträden. Tanken med det nya rådet är att intensifiera det brottsförebyggande arbetet i kommunen och samverkan med polis, organisationer och företag.

Detta blir nu Anders Borgman ansvarig för. Han lämnar sin tjänst som kvalitetsutvecklare för att på heltid arbeta med dessa frågor.