Bybor kräver belysning på cykelväg

SIRETORP Artikeln publicerades
I ett svar till Siretorps Bys samfällighetsförening skriver trafikingenjör Milios Jovanovic att Truttagårdsvägen ligger högst på prioriteringslistan när det gäller belysning på cykelvägar i kommunen.
Foto:Gunnel Persson
I ett svar till Siretorps Bys samfällighetsförening skriver trafikingenjör Milios Jovanovic att Truttagårdsvägen ligger högst på prioriteringslistan när det gäller belysning på cykelvägar i kommunen.

Länge har bybor krävt att få lyse på Truttagårdsvägen och Sandviksvägen. Nu ser det ut som det ska bli verklighet.

I ett svar till Siretorps Bys samfällighetsförening skriver trafikingenjör Milios Jovanovic att Truttagårdsvägen ligger högst på prioriteringslistan när det gäller belysning på cykelvägar i kommunen.

– Tekniska avdelningen prioriterar trafikbelysning på gång- och cykelvägar och anser att Truttagårdsvägen är i behov att få belysyning, skriver han.

Tekniska avdelningen har sökt pengar till uppsättning av belysning på cykelvägar i budgeten för de fyra kommande åren.

Siretorps Bys samfällighetsförening har även framfört önskemål om att Sandviksvägen ska få belysning på cykelvägen.

Om detta säger Milos Jovanovic:

– När det gäller Sandviksvägen mellan Ljungaviksvägen och Mossasträdet är det en statlig väg och inte kommunens.

Runt 1 100 fordon kör i medel per dygn på Sandviksvägen och vägen har varierande hastighet av 50 och 70 kilometer i timmen. Under de tio senaste åren finns dock inga registrerade mörkerolyckor på sträckan.