De möblerade om den politiska kartan

BROMÖLLA Artikeln publicerades
Foto:Jörgen Klinthage

Den 22 oktober 2013 överlämnade Mathias och Stig Gerdin in 1 262 underskrifter till kommunens kommunjurist. Det var starten på ett nytt parti och att den politiska kartan ritades om.

Tre månader senare bildades partiet Alternativet av Mathias Gerdin. Han stod bakom den namninsamling som ledde till att Bromöllaborna kunde få en lokal folkomröstning om en ny arrangemangshall.

Han vill dock inte kalla partiet för ett missnöjesparti även om det sprang fram ur ett missnöje med den politik som fördes i Bromölla.

– Det viktigaste var att vi fick bort socialdemokraterna och moderaterna från makten inför valet och om man sedan hade röstat på vänstern, miljöpartiet, sverigedemokraterna eller på oss spelade ingen roll, säger han.

Framför allt var han missnöjd och kritisk mot de etablerade partierna som han menar brast i information, demokrati och ekonomiskt ansvar.

Trodde du att ni skulle få fyra mandat när ni ställde upp i valet?

– Nej, det trodde faktiskt inte. Jag hade nog förr en tanke på två, kanske tre mandat.

Åke Hammarstedt (S) hävdar att det finns ett missnöje i Bromölla som varit orsak till att de etablerade partierna tappade?

– Det kan jag hålla med om och missnöjet handlar mycket om just hans ledarskap och sätt att sköta kommunen. Vår roll har varit att städa upp efter Åke Hammarstedt och de många konstiga avtal som han varit med om att ingå under sin tid som kommunalråd, säger Mathias Gerdin.

Om drygt en månad så invigs den nya arenahallen. Har ni ändrat inställning till den?

– Nej, det har vi inte. Tvärtom visar det nu allt mer att vi hade rätt från början. Häromdagen så lämnade Bromölla Fritidscenter som driver hallen in en ansökan till kommunstyrelsen på att man nu behöver en utökad borgensram på tio miljoner kronor. Det betyder att kommunen nu går i borgen för totalt 117 miljoner för Bromölla Fritidscenter. Samtidigt som det nu också visar sig att man gör ett underskott på driften på drygt två miljoner kronor, säger Mathias Gerdin.

Det finns de som hävdar att ni är bakåtsträvare som inte vill satsa på Bromölla?

– Nej, det tycker jag är fel. Det vi har kritiserat är den stora kostnaden för bygget av hallen.

Bromölla har under några år genomgått en stark förändring från att ha varit en bruksort där till och med företrädare för bruket på 70-talet satt med i den politiska ledningen. Något som kunde upplevas som att man satt på flera stolar samtidigt, men som av andra upplevdes som praktiskt eftersom det var de som trots allt betalade.

Vad är det för bild av Bromölla som ni vill bygga?

– Vi tror att man ska satsa mer på bland annat turism. Bromölla har ett unikt geografiskt läge med järnvägen och E22, säger Mathias Gerdin.

Han menar att man också måste satsa ännu mer offensivt för att få fler nya företag till orten och ett levande centrum.

– Tyvärr har det varit så att många butiker väljer att etablera sig i Sölvesborg eller i Kristianstad. Det är något som vi måste arbeta för att försöka vända, men att lägga 70 miljoner på ett arenabygge det är fel väg, säger han.

Kommer du att gå på invigningen?

– Nej, inte som det ser ut nu. Jag har fått en inbjudan om att inviga något i hallen, men det har jag tackat nej till.

Åke Hammarstedt hävdar att ni skjuter in er på fel sak när ni blandar ihop kostnaden för driften och investeringar. Kommentar?

– Det ska ju trots allt ändå någon gång betalas. Tar du ett lån på ditt hus så måste du ju förr eller snare betala det, säger Mathias Gerdin.