Ansvarig politiker: "De nedvärderar kollegornas jobb"

Sölvesborg Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Persson

Roine Olsson (S) tycker att personalen på Slottsgården nedvärderar det jobb som deras kolleger på andra äldrebonden gör.

– Att de behöver mer resurser än andra stämmer inte, säger han.

Omsorgsnämndens ordförande Roine Olsson (S) tycker att personalen på Slottsgården nedvärderar det jobb som deras kolleger på andra äldrebonden gör.

Efter att ha läst protesten mot kommunens beslut att jämna ut bemanningen på äldreboendena genom att minska antalet tjänster på Slottsgården är han mycket kritisk mot de 37 undersköterskor som undertecknat brevet.

– Att de behöver mer resurser än andra stämmer inte. Det var länge sedan brukare med ett extra stort vårdbehov placerades på Slottsgården. De nedvärderar det jobb som deras kolleger på andra äldreboenden gör, säger han.

Roine Olsson påpekar också att kommunen vid flera tillfällen lagt fram förslag på schemaändringar som skulle mildra konsekvenserna av personalomflyttningarna men att de anställda på Slottsgården konsekvent motsätter sig alla förändringar.

– Det här är inte en besparing utan en omfördelning av resurser som i slutänden kommer att gynna både brukare och anställda, säger han.