Elevernas kränkande lek - slår tills offer låtsas dö

Sölvesborg Artikeln publicerades
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.
Foto:Dan Hansson / SvD / TT
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

En elev tvingades återkommande delta i en lek där flera barn slår på ett utvalt offer till hen låstas dö. Det är bara en av en rad kränkningar i en anmälan som kommunen nu måste svara på.

Enligt anmälan handlar det framför allt om ett gäng på fyra till fem elever som dagligen kränkt eleven i fråga sedan årskurs 1.

Bland annat ska det ha skett under rasterna när de spelat fotboll tillsammans. Den utsatte eleven ska då ha jagats, blivit knuffad, slagen och ifråntagen sin boll. Det har även hänt att hen blivit slagen med pinnar och utsatt för hårda tacklingar i spelet med syfte att skada.

Under hösten ska gänget ha knuffat eleven och kränkt hen verbalt vid upprepade tillfällen i skolmatsalen varpå den mobbade inte kunnat äta utan fått avsluta lunchen tidigare.

I anmälan står också att den utsatte eleven inte heller har kunnat byta om i omklädningsrummet efter gympan på grund av trakasserier. Hen ska då av rektor och lärare ha blivit hänvisad till att i stället byta om på en toalett som luktat urin och avföring.

Eleven lär också innan sommarlovet ha blivit hotad av andra elever på skolan som sagt att hen ska få ett helvete efter lovet för allt hen har gjort dem.

Anmälan om kränkande behandling har skickats till barn- och elevombudet vid Skolinspektionen, en jurist som kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan.

Vissa uppgifter i anmälan faller inom DO, diskrimineringsombudsmannens område och har därför skickats vidare dit.

Kommunen måste nu redogöra för sitt agerande i ärendet för en bedömning om de fullgjort sina skyldigheter.