En lysande idé ska ge tryggare cykelväg

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Först när det gäller soldriven belysning är cykel- och gångvägen mellan Sölvesborg och Mjällby.
Foto:Jörgen Klinthage
Först när det gäller soldriven belysning är cykel- och gångvägen mellan Sölvesborg och Mjällby.

Som ett led i kommunens arbete att nå miljömålen arbetar tekniska avdelningen med att hitta nya metoder för att använda och producera energi. Nu satsar kommunen därför en ny typ av soldriven belysning bland annat vid gång- och cykelvägar.

– Det är en miljösmart belysning som ska lysa de fyra första timmarna när det blir mörkt och därefter tändas och släckas allt eftersom någon passerar förbi, säger trafikingenjör Milos Jovanovic.

Först ut är en delsträcka på gång- och cykelvägen mellan Siretorpsvägen och väg 123 mot Mjällby. Kommunen har satt 44 pollare längs med gång- och cykelvägen. Totalt har projektet kostat en halv miljon kronor. Staten står 90 procent av kostnaderna.

Belysningspollare är en slags stolpe som har inbyggda sensorer. De känner av när en cyklist eller gångtrafikant närmar sig och då tänds pollaren framåt respektive släcks bakåt utmed färdvägen.

Belysningen är aktiv endast när någon eller något rör sig i området. Detta innebär att ljuset följer med och skapar trygghet för de som passerar.

Solcellspollarna har en avancerat styrning som innebär att de tänds när man närmar sig en stolpe och sedan släcks allt eftersom man cyklar förbi. Det går till så att den stolpe som man passerar skickar radiosignaler till de framförfarande.

Tekniken med soldrivna pollare som tänds och släcks allt eftersom man cyklar eller går förbi har använts i en rad kommuner. Bland annat Kungsbacka, Kävlinge och Stockholm.

Kommunen ska på tisdag i nästa vecka tillsammans med tillverkaren utvärdera hur den soldrivna belysningen har fungerat och huruvida en vidare satsning kan komma att göras.

Tanken är om det faller väl ut så kan det bli fler liknande projekt i kommunen.

Under sena kvällar och nätter är ofta behovet av fullt upplysta gator och andra utomhusmiljöer mindre. Att släcka ner belysningen helt och hållet kan däremot göra att människor känner sig otrygga. Med hjälp av avancerad styrning är det möjligt att både tillgodose trafikanternas behov och spara energi.