Filadelfiakyrkan blir Folkkyrkan

Sölvesborg Artikeln publicerades

SÖLVESBORG · Församlingen Filadelfia Sölvesborg byter namn till Folkkyrkan Sölvesborg.
- Folkkyrkan är en kyrka med allt vad det innebär, men vi bygger kyrkan lite annorlunda. Istället för att arbetet kretsar runt själva kyrkan och pastorsexpeditionen så har vi lyft ut kyrkan bland medlemmarna och på det sättet finns kyrkan mitt bland folket, säger pastor Tommy Lilja.

Kyrkan är uppdelad i ett stort antal hemgrupper, som möts regelbundet.
När gruppen blir för stor så delas den. Hemgrupperna är själva motorn i församlingen och därutöver firas gudstjänst en gång i veckan.
- Målet är naturligtvis att möta människors sökande efter en fast punkt och meningen med tillvaron. Vi lever idag i en tid där allt är relativt, det finns inte längre några fasta värden. Men den undervisning och det värde Jesus är och står för är inte relativt. Den etik och moral, de värden, men framförallt den trygghet och det hopp tron på Jesus ger är något jag tror alla människor mer eller mindre längtar efter idag, säger Tommy Lilja.
Församlingen Filadelfia har under de sista 10 åren genomgått en process av förnyelse som grundligt förändrat församlingens arbete, från att varit en traditionell pingstförsamling till att idag vara en modern kyrka som möter människan i vardagen.
Kyrkans arbete har under de sista 10 åren växt från ett lokalt arbete, till att i dag bedriva arbeten som berör alla världsdelar förutom Australien.
Detta har medfört att verksamheten delats upp i två organisationer.
Folkkyrkan, Sölvesborg ansvarar för det lokala kyrkliga arbete med gudstjänster, ungdomsarbete, hemgrupper, därutöver bland annat den ettåriga folkhögskoleutbildningen och biståndsarbetet.
Den andra organisationen är PTL-ministries, en paraplyorganisation som samordnar flera kyrkors internationella arbete. PTL-minsitries stöds idag av ca 75-80 kyrkor Sverige.
PTL-minstries två huvuduppgifter är att dels hjälpa judar från svåra förhållanden att immigrera till Israel, dels att bedriva ledarutbildningar i tredje världen.
Några siffror och händelser som lyftes fram under årsmötet:
Operation Great Exodus har sedan starten 1997, hjälpt mer än 3300 judar att immigrera till Israel.
Folkkyrkans och PTL:s tidning "Stormvinden", som publicerar flera nummer om året har idag en upplaga på närmare 4000 ex, som ständigt växer.
Två barnhem understöds för närvarande, det ena finns i Rumänien och det andra i norra Israel.
Det genomsnittliga antalet besökare vid ordinarie gudstjänster fortsätter att öka, på bara några år har den gudstjänstfirande församlingen fyrdubblats.
Idag bedrivs tre ledarutbildningar, varav modersskolan finns i Sölvesborg, de andra två i Indien, den fjärde som skulle startat i Betlehem, vilar pga kriget och två nya planeras att eventuellt komma igång till hösten i Uganda och Sudan.
Norrebodens second hand har haft ett utmärkt år, försäljningen och insamlingen av kläder har ökat.
Detta har bland annat resulterat i två stora hjälpsändningar till Rumänien, samt att den kvinnliga ledarutbildningen i Delhi kunnat startas upp.
Församlingen startade under året sin första dotterförsamling i Sverige, den finns i Kristianstad.