Förälder anklagar kommunen för försenad skolgång

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Foto: Pontus Lundahl/TT

På grund av en sen diagnosticering missade en elev sin skolgång i Sölvesborgs kommun. Eleven har nu fått plats på en specialskola, men måste själv bekosta hyra och mat. Fel, anser elevens förälder som vill att kommunen ska stå för kostnaden.

Föräldern till eleven bestrider kostnaderna för boendet på ett specialgymnasium. Vårdnadshavaren anser att kommunen, istället för sonen, ska betala detta.

Föräldern skriver till kommunen att eleven i skolan blivit sedd som en elev med ”mycket häftigt humör”. Stressen i skolan ska enligt föräldern ha bidragit till att barnet fick stark ångest och sedan blev hemma hela högstadiet.

Föräldern hänvisar till kapitel tre i skollagen som säger att elever ska få den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas. I sin överklagan skriver föräldern att det ligger en stor makt i att få en diagnos, men att eleven i grundskolan ännu inte fått någon. Det ska dock, enligt föräldern, inte vara ett kriterium för att pojken skulle fått rätt hjälp.

Pojkens gymnasiestudier försenades betydligt och det var först vid 19 års ålder som denne i höstas började i gymnasiet. Dock ska kommunen, enligt föräldern, ha glömt att informera om boende- och matkostnader för pojken. Detta ska enligt föräldern ha gjorts två dagar innan skolstart.

Pojken har idag rätt till aktivitetsersättning från försäkringskassan, vilket kommunen anser räcker till boende och matkostnader på specialgymnasiet. Föräldern däremot anser att kommunen brustit så pass mycket under pojkens skolgång att de ska stå för kostnaderna. Förutom att i tid meddela föräldern om boendekostnaderna anser denne att de ska kompensera för allt lidande pojken fått leva med under grundskolan.

Kommunen hävdar att det inte framkommit några uppgifter i överklagan som gör att beslutet rörande avgifterna ska förändras. Ärendet ska nu avgöras i förvaltningsrätten.