Fortsatt ansträngd ekonomi för Furulundsskolan

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Sölvesborgs och Bromöllas gemensamma kommunalförbund ekonomi är hårt ansträngd.
Sölvesborgs och Bromöllas gemensamma kommunalförbund ekonomi är hårt ansträngd.

Uppsägningar av lärare och större klasser. Det kan bli resultatet när Furulundsskolan måste spara.

Idag tar direktionen för Sölvesborgs och Bromöllas gemensamma kommunalförbund beslut om budget för nästa år. Nästa års budget är på drygt en kvarts miljard kronor. Den största kostnaden står utbildning för med 150 miljoner kronor. Förbundet räknar med ett överskott på 2,7 miljoner kronor.

Politikerna i gymnasienämnden kunde inte ta beslut om nästa års budget på sitt möte i slutet av oktober. Det saknades närmare tre miljoner kronor. Två veckor senare hade nämnden ett extra krismöte.

Genom att ta in fler elever som ger bidrag från Migrationsverket ska man öka intäkterna med 2,7 miljoner kronor. Det innebär att nyanlända ungdomar ska rädda ekonomin för gymnasiet.

I ett underlag som förbundschefen Bo Hansson tagit fram för att under de tre kommande åren skapa en ekonomi i balans, anges några områden av stor betydelse. Dessa är ett ökat elevantal, minskade lönekostnader samt kostnadstäckning för nyanlända.

Antal elever i utbildningsverksamheten har ökat under läsåret 2015/16 på grund av nyanlända. På Furulundsskolan uppgår de nyanlända till runt 200 av 745 elever.

Det finns en förhoppning hos politikerna att fler elever ska välja Furulundsskolan och att de interkommunala utgifterna till andra kommuner ska minska. Närmare 40 procent av Furulundsskolans budget går i dag till någon annan kommun.

Den genomsnittliga kostnaden för en elev på Furulundsskolan är 97 000 kronor och motsvarande kostnad för extern skola 118 000 kronor. Orsaken till en högre nivå är att det ofta handlar om dyrare externa utbildningar av typ naturbruk. För tio år sedan var de interkommunala ersättningarna 29 miljoner kronor. Idag är de 51 miljoner kronor och utgör nästan hälften av skolans budget.

Politikerna vill nästa år göra en satsning på ett bidrag till körkort på 5 000 kronor per elev. Underlaget på upphandlingen är under bearbetning. Kostnaden för denna satsning uppgår till en miljon kronor.