Furulundskolan har det billigaste gymnasiet i Blekinge

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
En gymnasieelev på Furulundsskolan är 27 000 kronor billigare än i Belkinges dyraste kommun - Ronneby.
Foto:Gunnel Persson
En gymnasieelev på Furulundsskolan är 27 000 kronor billigare än i Belkinges dyraste kommun - Ronneby.

Trots att Furulundsklan blöder ekonomiskt så är kostnaden för varje plats på gymnasiet den billigaste i Blekinge. Det visar ett dokument som Sydöstran tagit del av.

Elevkostnaden för kommunalförbundets gymnasieutbildning är låg i jämförelse med rikssnittet. Jämfört med övriga Blekingekommuner så är kostnaden för varje elev lägst. Det är bara Kristianstad som i närområdet har lägre kostnad än Furulundsskolan. Lika så är nettokostnaden för gymnasieskolan per invånare även här lägst i Blekinge. Problematiken är att andelen elever som väljer ett annat gymnasium än hemmagymnasiet är stor.

Kostnaden per elev på Furulundsskolan är 114 062 kronor för Bromölla och 112 423 kronor för Sölvesborg. Snittet i riket är 119 419 kronor. I Blekinge är Ronneby följt av Karlshamn dyrast när det gäller per elev.

Den ekonomiska uppföljningen i oktober i år visar att utbildningsverksamheterna inom kommunalförbundet har ett negativt resultat på 1,9 miljoner kronor.

Detta trots att ett extra kommunbidrag på fem miljoner kronor är inräknat. Helårsprognosen pekat på ett negativt resultat på 1,6 miljoner. Men det mest pekar mot att resultatet ska förbättras som en effekt på det åtgärdspaket som klubbades i maj i år.

Tittar man specifikt på Furulundskolan är det negativa resultatet 3,6 miljoner.

Den stora avvikelsen står ökade kostnader för extern utbildning med ett minus på 5,6 miljoner mot budget.

Orsaken är att fler elever än budgeterat väljer att läsa externt. Men också att närmare 40 procent av eleverna i Bromölla hellre väljer att gå på ett gymnasium i Kristianstad eller någon annan näraliggande ort. 70 procent av eleverna i Sölvesborg väljer däremot att gå på Furulundsskolan.