Ja till Sölvesborgs första privata äldreboende

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Det nya boendet blir i fyra våningar och ska innehålla 60 bostäder.
Foto: Horisont arkitekter AB
Det nya boendet blir i fyra våningar och ska innehålla 60 bostäder.

Det nybildade bolaget Ojiisan AB får klartecken av politikerna i byggnadsnämnden för att sätta spaden i marken och bygga Sölvesborgs första privata äldreboende.

Det nya boendet vid brofästet i Ljungaviken består av fyra våningar med 60 bostäder. Det kommer att också få gemensamhetsytor, spa-avdelning för de boende, samlingslokal, bostadsförråd, personalrum, personalomklädningsrum och kontorsrum.

Företaget vill även bygga 16 parkeringsplatser i anslutning till byggnaden. Den planerade byggstarten ska ske i september i år och ska stå klart kring den 1 mars 2020. Bostadsytan är 1 837 kvadratmeter.

Det var för tre månader sedan som kommunen sålde tomtmark till bolaget Ojiisan AB. Det möjliggjorde att det privata vårdbolaget Frösunda i sin tur kan starta ett äldreboende på tomten.

Etableringen av ett privat äldreboende är en följd av införandet av lagen om valfrihet, LOV, som drivits igenom med minsta marginal i kommunfullmäktige. Det har blivit en ideologisk fråga som splittrat partierna.

Det var dock enbart vänsterpartiet som reserverade sig mot beslutet att godkänna markköpet. Markaffären är på runt 1,4 miljoner kronor. Sölvesborgshem har tidigare blivit erbjudna att köpa marken, men tackat nej.