Journalister blir färre – kommunikatörer fler

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Foto:Jörgen Klinthage

På tio år har antalet journalister i Sölvesborg minskat från sex fast geografiskt placerade tjänster till två.

Samtidigt har antalet kommunala kommunikatörer ökat med 700 procent. Dessutom anställs inom kort ytterligare en kommunikatör på kommunen.

Kommunikationsavdelningarna sväller inom kommuner och statliga myndigheter. Sölvesborg är inget undantag.

Trenden är stark i Blekinge. Ronneby har precis anställt en kommunikationschef och inom kort ska kommunen bygga upp en helt ny kommunikationsenhet. Ny gör Sölvesborg samma sak. Kommunen söker en kommunstrateg och chef för kommunikationsavdelningen.

För drygt tio år sedan bestod kommunikationsavdelningen av en halv tjänst. Idag har man fyra informatörer och inom kort blir de fem. I april 2006 anställdes Sofia Lindqvist Lacinai som informationsansvarig och förde in en varumärkesstrategi i organisationen. Ett och halvt år senare utökades avdelningen med ytterligare en tjänst.

Varför är det viktigt att anställa fler kommunikatörer?

– Det gäller att bli rätt förstådd och komma ut med budskap, säger näringslivschef Håkan Andersson, som idag är chef över kommunikationsavdelningen.

Kommunikationsavdelningen är tänkt att senare bli fristående och sortera direkt under kommunchefen.

Perspektivet är annorlunda idag. På 60- och 70-talet var invånarna medborgare. I dag ses de som kunder och brukare. Det har lett till att kommunal information är alltmer marknadsföring. 1950 fanns det 23 professionella kommunikatörer i hela Sverige. 50 år senare var de omkring 6 000, och härom året räknade man med cirka 12 000. Yrkesrollen har också förändrats. Det kan handla om krishantering och om lobbying. Man sysslar också med intern kommunikation, direkta kontakter med allmänheten genom sociala medier, att sköta webbsidor och mycket mera.

En av de första kommunerna som tidigt var ute och byggde upp en omfattande kommunikationsavdelning var Helsingborg där man även tog hjälp av inhyrda pr-konsulter som initierade varumärkesbygget. Idag har Helsingborg kommun runt 40 informatörer och kommunikatörer. En central del i detta varumärkesbyggande är en uppgradering av hemsidan där texter passerar ett filter där ord som problem omskrivs till ord som exempelvis utmaning.  Kommunerna hos oss är i dag mer offensiva på sina hemsidor

Kommunikationsavdelningen på Sölvesborgs kommun är del av staben och sorterar under kommunledningen. Chef är idag näringslivschef Håkan Andersson. Vad Sydöstran erfar har kommunikationsavdelningen under senare tid haft vakanser och saknat en riktning. Att man nu väljer att anställa en chef för avdelningen är del i att man vill skapa ett bättre strategiskt stöd för kommunledningen och stärka de interna kommunikationsprocesserna.

En del i Sölvesborgs kommuns varumärkesbyggande har varit en slags kommunfinansierad tidning kallad "Naturligtvis" som delats ut till alla hushåll. På grund av att den kommer ut med ett fåtal nummer så har aktualiteten i den varit begränsad.

Samtidigt som kommunikationsavdelningen på kommunen har växt har nerdragningar på Sydöstrans och Blekinge läns tidning fortsatt. För knappt ett år sedan införde Blekinge läns tidning en omorganisation som innebar att journalisterna i Sölvesborg och Olofström skulle utgå från Karlshamn. Nu finns det bara två geografiskt placerade journalister kvar i Sölvesborg.