Cykeln ska få ta plats

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
– Tanken med gruppen är att sy ihop en cykelstrategi för kommunen, säger trafikingenjör Milos Jovanovic som tagit initiativ till gruppen.
Foto:Gunnel Persson
– Tanken med gruppen är att sy ihop en cykelstrategi för kommunen, säger trafikingenjör Milos Jovanovic som tagit initiativ till gruppen.

Kommunen ska ta fram en cykelstrategi i syfte att underlätta cyklandet inom Sölvesborgs kommun.

– Tanken med gruppen är att sy ihop en cykelstrategi för kommunen, säger trafikingenjör Milos Jovanovic som tagit initiativ till gruppen.

Gruppen består av tjänstmän och politiker och sorterar under trafiknämnden som ingår i byggnadsnämnden. Arbetsgruppen ska träffas fem gånger om året och arbeta med cykelrelaterade frågor.

– Vi har ännu inte haft något möte och inte hittat exakt vilken arbetsform vi ska ha, säger han.

Cykelgruppen ska planera och ta ut nya cykelvägar och uppmuntra till att fler väljer cykeln framför bilen. Tanken är att förbättra för cyklisterna och sätta cykelfrågorna mer i fokus.

– En viktig del i gruppens arbete är även att vara påtryckning på Trafikverket för att få snabbare utbyggnad av cykelvägar som de ansvarar för, säger Milos Jovanovic.