Kortare arbetstid ska locka fler socionomer

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Björn Petersson menar att kommunen under senare tid tagit krafttag för att komma till rätta med situationen. Bland annat genom att höja löner, korta arbetstiden och anställa administratörer och andra yrkesroller som ska avlasta socionomerna.
Foto:Gunnel Persson
Björn Petersson menar att kommunen under senare tid tagit krafttag för att komma till rätta med situationen. Bland annat genom att höja löner, korta arbetstiden och anställa administratörer och andra yrkesroller som ska avlasta socionomerna.

Sölvesborg söker inte mindre än sex socionomer. Socialchefen Björn Petersson medger att situationen är svår.

– Det är ont om socionomer i dag och vi gör allt för att hitta fler, säger han.

Kostnaden för stafettsocionomer var i fjol 4,9 miljoner. Det är framför allt socialsekreterare inom barn- och familjevård som är svårt att rekrytera.

– Vi har idag tre-fyra inhyrda socionomer, säger Björn Petersson.

Det här är absolut ingen idealisk situation, erkänner Björn Petersson. En socionom som är anställd av Sölvesborgs kommun kostar lite drygt en tredjedel av vad en konsult kostar,

Det är ont om erfarna socionomer i hela landet. Sölvesborg är inget undantag. Här är bristen akut inom socialtjänsten,

Björn Petersson menar att kommunen under senare tid tagit krafttag för att komma till rätta med situationen. Bland annat genom att höja löner, korta arbetstiden och anställa administratörer och andra yrkesroller som ska avlasta socionomerna.

– Det vi kan göra är att visa att vi är en attraktiv arbetsplats, säger han.

Liksom många andra kommuner har Sölvesborg höjt social­sekreterarnas löner, för att locka ny personal och behålla de redan anställda

Det här är ett dilemma inte minst för barnen och ungdomarna som behöver en kontinuitet i vem de träffar.

– Ska man bygga upp en stabil kontakt är det svårt med folk som kommer och går, säger Björn Petersson.