Mentorskapsprojekt blev en klar succé

Sölvesborg Artikeln publicerades

Sju matchningar på en månad i projektet Växa tillsammans. "Det har gått jättebra, klart över förväntan", säger projektledare Marcus Cato.

För en månad sedan startade mentorskapsprojektet Växa tillsammans, ett projekt som redan efter en kort period fick in 45 anmälningar.

Marcus Cato är projektledare tillsammans med Skofabrikens Lucas Wägbo. Cato berättar att de redan nu har gjort sju matchningar.
– Det har varit ett stort intresse från både sölvesborgare och nyanlända. I nästa vecka har vi en ny matchning inbokad och sedan har vi fyra på tur inom den kommande perioden.

Växa tillsammans är ett ömsesidigt mentorskap mellan gamla och nya sölvesborgare. Projektet ska ge nyanlända invånare ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället. Sölvesborgaren ska få nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer.
– Det har funnits en stor nyfikenhet bland nyanlända och det finns ett oerhört stort intresse bland kommunens invånare för detta. Att vi har fått informera på SFI, tror jag har fått utdelning också, säger Marcus Cato.

Bland matchningar finns både unga och gamla, familjer och singlar. Vad som fattas är unga män, mellan 20-30 år. När de matchade paren träffades går en del på fotboll, andra fikar och någon går på bio, berättar Cato.

Kan man dra någon slutsats än av projektet?
– Det är självklart svårt, men jag tror att nyanlända genom detta projekt får en helt annan kontakt med Sölvesborg. Vi fokuserar mycket på glädje och glädje öppnar upp för nyfikenhet.

När projektet är slut är planen att en förening eller liknande ska ta över ansvaret, Marcus Cato förklarar:
– Växjö kommun har haft ett liknande projekt vilket vi har inspirerats av. Där är det Röda korset som delfinansierar.