Moderat: ”Glasa in och skapa en galleria”

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Moderaten Bengt-Åke Karlsson föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen glasar in Södergatan och samtidigt utlyser en arkitekttävling.
Foto:Jörgen Klinthage
Moderaten Bengt-Åke Karlsson föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen glasar in Södergatan och samtidigt utlyser en arkitekttävling.

Moderaten Bengt-Åke Karlsson vill glasa in Södergatan och skapa en galleria.

Bengt-Åke Karlsson föreslår att kommunen utlyser en arkitekttävling om hur man bäst kan lösa inglasningen av Södergatan.

– Jag själv ser att viss utformning kan gå i stil med bron, stationen och tingshuset, säger han.

Bengt-Åke Karlsson tror att en inglasning eller ett tak över Södergatan kan bli ett lyft inte bara för Södergatan och centrumhandeln utan även öka Sölvesborgs attraktionskraft.

– I många länder finns det marknadsplatser under tak i form av saluhallar. Sölvesborg har inget idag, förutom vissa tillfälliga arrangemang i Slottslängorna, säger han.

Tidigare har man fokuserat på hur torget ska bli mer levande. Efter att Apoteket och Systembolaget lämnade centrum och flyttade ner till ICA Supermarket så har centrum dragits ut. Bengt-Åke Karlsson menar att torghandeln är ett minne blott och man nu måste tänka i nya banor.

Idén om att glasa in Södergatan har varit på tapeten tidigare. Näringslivsrådet föreslog i februari i år att Södergatan ska glasas in. Första gången som frågan väcktes var för sex år sedan och nu blev den åter igen aktuell. Att glasa in Södergatan var ett förslag som centrumplaneraren Anne-Sophie Rockborn-Fehninger presenterade i samband med att kommunen höll flera dialogmöten runt om i Sölvesborg om hur det nya centrum ska se ut.

Om tanken att ge Södergatan tak inte är realistiskt tycker han man bör överväga ett tak över platsen vid gamla f.d. bensinstationen och taxi. Idag fungerar den som parkering och har en Thaivagn uppställd på platsen.

– Denna plats med tak skulle kunna användas till många olika arrangemang som torghandel, loppmarknader, portabel scen och liknande. Det är bara fantasin som kan begränsa användandet, säger han.