Villor byggs på bensinmackstomten i Norje

NORJE Artikeln publicerades
Statoilmacken efter den nya dragningen av E22:an.
Foto:Gunnel Persson
Statoilmacken efter den nya dragningen av E22:an.

Den gamla Statoilmacken är riven och ska inom kort saneras av bensinbolaget. Nu vill ägaren till tomten stycka upp den till sex eller sju villatomter. Byggnadsnämnden har nu beslutat att ärendet ska ut på samråd.

Nu har ytterligare en viktig mötespunkt för bygden i Norje försvunnit. I december i fjol invigdes den nya dragningen av E22:an och trafiken på Karlshamnsvägen minskade avsevärt. Bensinmacken stängde. Fastighetsägaren ansökte om planbesked för att se över möjligheterna att ändra användningen till bostad. Närheten till havet i kombination med den minskade trafiken på Karlshamnsägen ger förutsättningar för boende.