Ny sporthall kan bli verklighet

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
– Det finns inga datum som det ser ut nu utan först ska utredningen sjösättas. Sedan är tanken att det ska ske i flera i steg. Det handlar om mycket stora pengar. Tanken är att ta ett helhetsgrepp på Svarta Led och göra om det till ett samlat idrotts- och rekreationsområde.
Foto:Gunnel Persson
– Det finns inga datum som det ser ut nu utan först ska utredningen sjösättas. Sedan är tanken att det ska ske i flera i steg. Det handlar om mycket stora pengar. Tanken är att ta ett helhetsgrepp på Svarta Led och göra om det till ett samlat idrotts- och rekreationsområde.

Sölvesborg kan få en ny sporthall. Bakgrunden är ett ökat tryck på tider från idrottsklubbarna, men också att man vill göra Svarta Led till ett nytt sportcentrum.

Den nya sporthallen är tänkt att placeras mellan ishallen och SGIF:s klubbstuga där det i dag är gamla omklädningsrum.

Fritids- och kulturnämndens ordförande Mats Svensson (S) är dock förtegen, men bekräftar att kommunen vill ta ett helhetsgrepp på Svarta Led.

– Jobbet pågår fortfarande, men tanken är att vi ska komma till ett beslut om vilken ordning det ska göra på området och få med det i budgeten i höst, säger Mats Svensson på en knastrig telefonlinje från Italien.

Och fortsätter:

– Det finns inga datum som det ser ut nu utan först ska utredningen sjösättas. Sedan är tanken att det ska ske i flera i steg. Det handlar om mycket stora pengar. Tanken är att ta ett helhetsgrepp på Svarta Led och göra om det till ett samlat idrotts- och rekreationsområde.

När kommunen förra hösten gick ut och efterlyste synpunkter från invånarna om vad de saknade på Svarta led så kom det in en rad olika förslag. Några av dem var bygga utegymplats, padeltennisbana och simhall.

Mats Svensson tror att Svarta Led kan utvecklas till något mycket större och bli ett centrum för olika aktiviteter.

– Det är idag väldigt många som rör sig i området och vi tror att det har en potential och att vi kan på ett bättre sätt än idag binda ihop området. Varje dag besöks området av mellan 400-500 personer och tanken har funnits under flera år att försöka ta ett helhetsgrepp över området.

En viktig del i förslaget är att ta ett helhetsgrepp över området och även ge de som har en funktionsnedsättning en möjlighet att kunna delta.

Enligt Mats Svensson finns två delar i planen med det nya sportcentrumet. Det ena är att göra området mer tillgängligt och det andra att utveckla och få det att inrymma flera aktiviteter.

Eftersom en rad olika aktiviteter sker inom området som bland annat handboll, ishockey och fotboll så menar Mats Svensson de olika idrottsgrenarna skulle kunna dra mer fördel av varandra än vad de idag gör.

Mats Svensson återkommer vid flera tillfällen till ordet tillgänglighet.

– Det vi vill förbättra är framför allt tillgängligheten till området och här finns mycket att göra. Idag måste man gå över fotbollsplanen för att komma till tennisbanorna.

Vad är tidsplanen för att utveckla området?

– Det finns inga datum som det ser ut nu utan först ska utredningen sjösättas. Sedan är tanken att det ska ske i flera i steg.

När man byggde idrottshallen för femtio år sedan fanns planer på att även bygga en simhall. Sedan två år tillbaka är Viktoriabadet stängt och kommuninvånarna i Sölvesborg hänvisas till att åka till någon av grannkommunerna.

Finns det några planer på att bygga en ny kommunal simhall?

– Nej, det gör det inte, säger Mats Svensson.

Fakta

Svarta Led

Svarta led är ett relativt gammalt idrottsområde som innefattar idrottshall, tennisbanor, ishall, konstgräsplan, löparbanor och idrottsplats. Svarta Led ägs av Sölvesborgs kommun men sköts av Sölvesborgs Goif. Fyra fotbollsföreningar tränar i dag på Svarta Led.

Svarta led byggdes med pengar från en mecenat i Argentina. Det var grosshandlaren Hilding Olsson som var bosatt i Buenos Aires som stöttade bygget.

1924 började man anlägga en idrottsplats i området, och denna fick i folkmun namnet Svarta Led. Träläktaren byggdes i slutet av 1930-talet. 1948 skulle namnet Svarta Led stadfästas av stadsfullmäktige, men beredningsutskottet tyckte inte om namnet, varför det rätt och slätt blev Sölvesborgs Idrottsplats.

Visa mer...