Nya rekordsiffror: 20 sökande på varje lägenhet

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
En orsak till att trycket ökat på bostadsmarknaden är att allt färre hyresrätter blir lediga då allt färre väljer att flytta, men också att det blivit allt svårare för framför allt unga människor att låna till ett eget boende. Det menar Björn Bengtsson, vd på Sölvedals förvaltning.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
En orsak till att trycket ökat på bostadsmarknaden är att allt färre hyresrätter blir lediga då allt färre väljer att flytta, men också att det blivit allt svårare för framför allt unga människor att låna till ett eget boende. Det menar Björn Bengtsson, vd på Sölvedals förvaltning.

Rekordmånga står i bostadskön i Sölvesborg. Trycket har ökat kraftigt under de senaste året.

– Vi har 1 500 som står i vår kö och det ökar hela tiden. Jag skulle tippa att vi kommer ha närmare 2 000 som söker hyra i år, säger Sölvedals förvaltning AB:s vd Björn Bengtsson.

– Vi förvaltar runt 600 lägenheter och av dem är runt 100 lediga varje år. Det betyder att det går 20 sökande på varje.  Så här har det aldrig tidigare varit, säger Björn Bengtsson
Foto: Jörgen Klinthage
– Vi förvaltar runt 600 lägenheter och av dem är runt 100 lediga varje år. Det betyder att det går 20 sökande på varje. Så här har det aldrig tidigare varit, säger Björn Bengtsson

Bolaget är ett vid sidan av Sölvesborgshems största bostadsföretag och har lägenheter i Kristianstad, Åhus, Sölvesborg, Karlshamn och Bromölla.

– Vi förvaltar runt 600 lägenheter och av dem är runt 100 lediga varje år. Det betyder att det går 20 sökande på varje. Så här har det aldrig tidigare varit, säger han.

Framför allt är trycket störst på lägenheter i Kristianstad och Åhus, men enligt Björn Bengtsson, är trycket nästan lika stort i Sölvesborg.

När började man se den här trenden?

– Den har kommit allt mer under de senaste två, tre åren och ökat hela tiden.

Vad beror den på?

– Jag tror att det finns flera faktorer. Bland annat att det idag blivit allt färre hyresrätter blir lediga då allt färre väljer att flytta, men också att det blivit allt svårare för framför allt unga människor att låna till ett eget boende, säger han.

Björn Bengtsson är förvånad över att bostadspolitiken varit så osynlig i valrörelsen. Bostadsbristen har tidigare varit ett storstadsfenomen, men har allt mer även präglat mindre orter. På ett år har kötiden för att få en fyrarumslägenhet i ytterområdena i Stockholm ökat i genomsnitt med ett och halvt år. Flera andra större städer ser en liknande utveckling.

Det byggs för få bostäder i Sverige. Inom två år behöver närmare 100 000 bostäder tillkomma årligen för att täcka Sveriges behov. Det är långt mer än vad som byggs i dag. Framför allt byggs det allt för få billiga hyresrätter.

Enligt en undersökning som Dagens samhälle gjort bland allmännyttiga bostadsbolag kommer fyra av tio kommunala bolag inte att bygga klart några nya lägenheter alls under 2018.

Idag byggs väldigt många bostadsrätter som ofta har en hög avgift i kombination med höga lån.

– Jag tror att många som idag köper en ny lägenhet inte förstår vilken risk man tar. Då menar jag att man inte alltid är medveten om att föreningen också har lån som kan bli dyra om man höjer räntorna, säger han.

Björn Bengtsson efterlyser en mer långsiktig bostadspolitik.

– Jag tror att det är svårt för politikerna att ta en långsiktig bostadspolitik för att den är kräver en långsiktighet som är mycket längre än en valperiod, säger Björn Bengtsson.

fakta

Bostadsmarknaden 2018 sammanfattad i sex punkter

Totalt 243 kommuner anger enligt Boverket enkät i maj i år underskott på bostäder. Det är 12 kommuner färre än förra året. Samtidigt anger fler kommuner att bostadsmarknaden är i balans. Totalt 42 kommuner anger detta, vilket är åtta kommuner fler än förra året.

Läget på bostadsmarknaden om tre år, kommunen som helhet: Totalt 196 kommuner spår underskott på bostäder om tre år.

Situationen är fortfarande ansträngd för grupper som är nya på bostadsmarknaden. Det gäller till exempel unga, nyanlända och äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad. Situationen är ansträngd trots att det byggs fler bostäder nu än tidigare.

Allt fler kommuner tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Enligt årets enkät är det 223 kommuner som har antagit riktlinjer under den här mandatperioden eller förra.

Det är fortfarande underskott på studentbostäder i landets högskolekommuner. Kommunerna förväntar sig dock ett tillskott av studentbostäder. Totalt 36 kommuner planerar att börja bygga sammanlagt cirka 7 800 studentbostäder under 2018 och 2019.

Läget är allvarligt när det gäller särskilda boendeformer. Sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning, där 169 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder. I 116 kommuner är det underskott på särskilda boendeformer för äldre.

Källa Boverket

Visa mer...